Dela

Kontakt

 • Ninni Grufvman

  Kommunikation


  Söder Mälarstrand 75 118 25 Stockholm
  08-453 34 52
  0730-22 39 39
  http://www.sami.se
 • Citat

  - Vi är mycket glada att Sami återigen får möjlighet att förvalta detta fina stipendium. Det är helt i linje med våra värderingar och det ligger oss varmt om hjärtat att främja bredden inom ny svensk musik
  Ulrika Wendt, Samis jurist och representant i stipendienämnden
  - Det känns väldigt fint att hedra Teds minne genom detta stipendium. Att genom Teds minne få stödja ny ung svensk musik känns betydelsefullt
  Jan Schaffer från Ted Gärdestads Minnesfond
  Den afrikanska kontinenten har länge varit en vit fläck på utövarområdet och det är därför mycket glädjande att utvecklingen av utövarrättigheter på den afrikanska kontinenten kommit igång och att utövarorganisationer börjat etableras
  Martina Andersson, Internationella Relationer, Sami
  Som en av de första utövarorganisationer som tecknar avtal med sydafrikanska SAMPRA hoppas vi förstås att avtalet ska resultera i ersättning till våra svenska rättighetshavare. Men det är också politiskt oerhört viktigt för de afrikanska organisationerna att kunna visa på relationer med utländska sällskap
  Martina Andersson, Internationella Relationer, Sami
  För att möta våra medlemmars önskemål och för att anpassa oss till nya EU-direktiv, har vi särskilt satsat på att öka vår effektivitet och servicenivå. Det är verkligen glädjande att vårt arbete ger både tydliga och beständiga resultat och vi är stolta över att så många artister och musiker får betalt för sin musik
  Stefan Stråle, chef på Samis Medlemsservice
  De svenska ersättningarna har alltid gett årets största utbetalning. Samtidigt är vi det sällskap i världen som har flest aktiva utlandsavtal, vilket innebär en väldig styrka när det gäller att bevaka våra medlemmars intressen runt om i världen
  Stefan Stråle, chef på Samis Medlemsservice
  Vi vet att en investering i musik stärker varumärket, och därför fortsätter vi vår kampanj med musiklösa musikvideor. Att Mario Wienerroither, som var den första att dra igång fenomenet med musicless music videos, gjort den här videon, är förstås extra roligt
  Ann Rosenberg, försäljningschef på Sami
  För tio år sedan tvingades Sami ta stora förluster som resulterade i negativt kapital. Sedan dess har återställningen av kapitalet varit en topprioritet. Nu har vi haft en bättre utveckling vad gäller insamlingen än vi vågat hoppas på och vårt långsiktiga arbete med en stark kostnadskontroll har givit resultat. Vi har lyckats återställa kapitalet ett år tidigare än beräknat
  Stefan Lagrell, vd Sami
  Riktig musik väcker känslor och det är den känslomässiga kopplingen som leder till mätbara resultat. Vi vet att en investering i rätt musik stärker varumärket och leder till såväl ökad försäljning som nöjdare medarbetare
  Ann Rosenberg, försäljningschef på Sami
  – Att erbjuda riktig musik betalar sig. Riktig musik väcker känslor som i sin tur leder till mätbara resultat. Vare sig det är i form av ökad försäljning eller nöjdare medarbetare så vet vi att en investering i musik stärker varumärket
  Ann Rosenberg, försäljningschef på Sami
  För Sami är det här en viktig dom och för alla oss som verkar genom upphovsrätten är det välkommet med en tydlig och vägledande bedömning. Sedan är det klart att det känns extra skönt att domstolen gör samma bedömning som vi redan har gjort
  Ulrika Wendt, jurist på Sami
  Musikens betydelse för människor är stor. Den är starkt sammanlänkad med våra känslor och påverkar våra beteenden. Att erbjuda musik är en investering som leder till mätbara resultat – oavsett om det är i form av ökad försäljning eller nöjdare kunder
  Ann Rosenberg, Försäljningschef
  Svensk musik har stort internationellt genomslag och målsättningen är förstås att Sami ska ha avtal i alla länder där det finns ersättningar att hämta. På motsvarande sätt vill Sami säkerställa att utländska artister och musiker får betalt när deras musik används i Sverige
  Martina Andersson, chef för Internationella relationer på Sami
  Vi ser oss själva som en modern nattklubb som ständigt jobbar hårt för att ligga i framkant av utvecklingen. Både i teknik och produktion, men även inom musik och service. Vi vill ge våra gäster en upplevelse som överträffar deras förväntan. Ingen kväll är ordinarie hos oss
  Martin Hygård, Nattklubbschef på Verket, Årets Klubb 2016
  Restauranger, diskotek, hotell och andra nattklubbsarrangörer är väldigt viktiga kunder för Sami som har stor betydelse för våra 37 000 anslutna artister och musiker. De sprider schysst musik och betalar ersättning för att de använder upphovsrättsligt skyddad musik. Det vill vi uppmärksamma och hylla
  Ann Rosenberg, försäljningschef på Sami
  Det här är verkligen en glädjande utveckling. Vårt arbete har gett tydligt resultat och det är klart att vi känner oss stolta över att så många artister och musiker får betalt för sin musik. Septemberutbetalningen är en av fyra under året, men det handlar om nästan lika mycket pengar som betalades ut totalt under hela 2006
  Stefan Stråle, chef på SAMI:s Medlemsservice
  De svenska ersättningarna har alltid gett årets största utbetalning. För att möta våra medlemmars önskemål och för att anpassa oss till nya EU-direktiv, har vi särskilt satsat på att öka vår effektivitet och servicenivå. Sedan 2015 betalar vi ut de svenska ersättningarna redan i september, istället för i december som vi tidigare gjort
  Stefan Stråle, chef på SAMI:s Medlemsservice
  Visserligen medger kommissionen att artister och musiker möter svårigheter när det gäller att få betalt för att deras musik spelas på nätet. Det är bra, men de missar målet fullständigt när de endast föreslår åtgärder som i slutänden ändå inte kan garantera en ersättningsrätt för utövarna
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  En modern upphovsrätt ska vara rättvis och balanserad. Det är därför vi förslår en garanterad och oavvislig ersättningsrätt till alla artister och musiker, oavsett avtal eller var musiken spelas
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Det är viktiga pengar det handlar om, pengar som betyder mycket för de som lever på musiken
  Linda Holmgren, ansvarig för artistrelationer, SAMI
  SAMI är en liten organisation som inte kan lägga stora resurser på att jaga in alla uppgifter som saknas, därför är vi beroende av att artister, musiker och producenter skickar fullständiga SAMI-listor till oss
  Linda Holmgren, ansvarig för artistrelationer, SAMI
  Visst kan vi ofta höra vem som sjunger och ana vilka som är med i uppsättningen, men vi måste vara säkra. Vi har självklart koll på originalartisterna i till exempel Kent, men för oss är det lika viktigt att eventuella extramusiker eller personer som körar också får sin ersättning. Även om en person har bidragit genom att till exempel skicka in sin körsång som en fil, är personen en lika viktig medverkande och har lika stor rätt till ersättning
  Linda Holmgren, ansvarig för artistrelationer, SAMI
  Den här domen är oerhört positiv och innebär ett viktigt klargörande av privatkopieringsersättningen som ger våra artister och musiker den ersättning som lagstiftarna anser att de har rätt till
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Inom loppet av två dagar, har vi nu fått två viktiga domar på plats som tydligt markerar att rättighetshavarna ska ersättas genom en privatkopieringsavgift och att det är den som nyttjar tjänsterna som ska stå för kostnaden
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  SAMI har många medlemmar med stora framgångar i andra länder, därför är det så oerhört viktigt att vi arbetar för att de internationella relationerna fungerar
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Med ett så stort nät av bilaterala avtal som vi har, vill vi så klart säkerställa att utväxlingen av både pengar och information fungerar så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Utvecklingen är givetvis oerhört glädjande. Förra året kunde vi betala ut mer pengar än någonsin och tittar man över en tioårsperiod har våra utbetalningar gått från 40 miljoner kronor år 2005 till 129 miljoner kronor år 2015 – en ökning med hela 220 procent.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  De strömmade musiktjänsterna är däremot fortfarande en utmaning för oss. Trots att nästan 83 procent av marknadsandelarna i svensk musikförsäljning är digital, kan vi fortfarande inte se några tecken på att intäkterna för artister och musiker når motsvarande storlek. Svensk musik är i stort behov av en lagstiftning som garanterar ersättning oberoende av hur musiken spelas.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Musikbranschen är i ett oerhört spännande läge just nu. Branschen växer kontinuerligt och svensk musikexport har aldrig varit större, men utmaningarna är stora. Vi behöver säkerställa att den tredjedel av branschintäkterna som kommer från upphovsrättsmarknaden fortsätter värnas och att kompetensen stannar här i Sverige.
  Annika Hiltunen, kommunikationschef SAMI
  SAMI bedriver ständigt ett intensivt arbete för att stärka artisters och musikers rättigheter i såväl lagstiftning som tillämpning. Allt eftersom förutsättningarna för artisters och musikers ersättningsmöjligheter förändras, behöver vi bli bättre på opinionsbildning och strategisk kommunikation, både nationellt och på EU-nivå. Annika Hiltunen har precis den breda kunskap och politiska erfarenhet som vi behöver för att fortsätta stärka våra intressen.
  Stefan Lagrell, vd SAMI
  Vi vill uppmärksamma framgångsrika klubbar och belöna dem för deras arbete. Klubbarna ger inte bara sina besökare upplevelser, de spelar också en viktig roll för artister och musiker. På klubbarna sprids ny musik, samtidigt som de betalar till SAMI så att vi kan ersätta artisterna och musikerna.
  Ann Rosenberg, försäljningschef på SAMI.
  Det fanns inga styrelseutbildningar för musiker och vi ville skapa förutsättningar för våra anslutna att få ett större inflytande över sin egen framtid. Vi är stolta över att så många fler artister och musiker nu kommer att kunna involvera sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch och själva kunna påverka utvecklingen
  Stefan Lagrell, vd
  Det är naturligtvis glädjande med ett sådant starkt stöd och även tidigare undersökningar bland våra kunder har visat på att de allra flesta tycker det är bra att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas i offentlig miljö. Men vi kan inte slå oss till ro med att nära var femte företag som spelar musik offentligt fortfarande är tveksamma eller direkt negativa till att även denna yrkesgrupp har rätt att få betalt för sitt arbete.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Ryssland är ett enormt territorium och vi är därför väldigt glada att det äntligen blivit möjligt att etablera ett samarbete. Vi hoppas kunna verkställa den första utbetalningen av ryska ersättningar till SAMI-anslutna redan i slutet av året eller under nästa års första kvartal.
  Martina Andersson, chef för Internationella Relationer på SAMI
  Vår undersökning bekräftar tidigare forskningsresultat kring musikens betydelse för arbetsmiljö och trivsel. Den visar också att musik fyller olika funktioner i olika verksamheter.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI.
  Artister och musiker ska inte behöva ”stämma sig till rättvisa”. De behöver en lagstiftad oavvislig rätt till ersättning när deras musik nyttjas av andra. Ersättningen bör samlas in av starka kollektiva organisationer, som kan stå upp för musikers och artisters rättigheter.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Hela 70 procent av företagen som spelar musik i offentliga miljöer bedömer att musiken kommer att bli allt viktigare, för upplevelsen av varumärket, produkten eller tjänsten som erbjuds. Det är därför sannolikt att ledningen kommer att behöva, och vilja, ta ett större ansvar för musikvalen i takt med detta.
  Ann Rosenberg, försäljningschef på SAMI
  Förra året stack jag ut hakan och lovade rekordutbetalningar, ett löfte som infriades med god marginal. Då vi nu har samlat in och satt av mer ersättning till framtida utbetalningar än någonsin tidigare, tror vi på att slå nya utbetalningsrekord igen för 2015.
  Stefan Lagrell, vd på SAMI
  Kulturella skillnader, men kanske framför allt språket, gör att vi bedömer att ett samarbete med AIE är både mer kostnadseffektivt, snabbare och smidigare, än att förhandla fram egna avtal i regionen.
  Martina Andersson, chef för Internationella Relationer på SAMI.
  När vi vet vilka musikkällor som används och hur, får vi också en bättre bild hur vi ska arbeta för att de framtida utbetalningarna till artister och musiker i högre grad ska spegla det faktiska musikanvändandet.
  Martin Elford, operativ chef på SAMI.
  Att artister och musiker involverar sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch är viktigt för att de ska kunna påverka utvecklingen. Det finns inga styrelseutbildningar för musiker idag, och därför vill vi skapa förutsättningar för våra anslutna att få ett större inflytande på sin egen framtid.
  Stefan Lagrell, VD på SAMI.
  Vi vill uppmärksamma framgångsrika klubbar och belöna dem för deras arbete. Det finns inte något liknande pris i branschen och vi tyckte att det saknades. Klubbarna ger inte bara sina besökare upplevelser, de spelar också en viktig roll för artister och musiker. Dels sprider klubbarna musik, dels betalar de till SAMI så att vi kan ersätta artisterna och musikerna. På så sätt kan de fortsätta att spela in musik
  Elisabet Widlund, kommunikationschef på SAMI
  Vi jobbar aktivt på att hitta och ansluta så många artister och musiker som möjligt, och är naturligtvis väldigt glada över att ha nått så många anslutna. Men det är egentligen inte antalet som är det viktiga, utan att alla som har pengar att hämta ansluter sig till oss så att de kan få sina pengar. Tack vare det kan vi se till att pengarna betalas ut till de rättmätiga mottagarna
  Stefan Lagrell, VD på SAMI
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter

  Facebook