Musikbranschens framtida styrelseledamöter är här

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) lanserade i våras en helt ny utbildning för artister och musiker. Drygt 30 deltagare har nu avslutat utbildningen och har därmed mer kraft att påverka i musikbranschen och öka möjligheterna till starkare rättigheter och större intäkter.

- Det fanns inga styrelseutbildningar för musiker och vi ville skapa förutsättningar för våra anslutna att få ett större inflytande över sin egen framtid. Vi är stolta över att så många fler artister och musiker nu kommer att kunna involvera sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch och själva kunna påverka utvecklingen, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

De senaste åtta månaderna har deltagarna förberetts för styrelseuppdrag i musikbranschen i SAMI:s utbildning för blivande styrelseledamöter. Utbildningen omfattade fem heldagar under perioden 2015-03-09 – 2015-11-09, och innehöll:

  • Musikbranschens aktörer
  • Verksamhetsutveckling
  • Styrelsearbete
  • Musikens politik och mediehantering
  • Ekonomi och juridik

Utbildningen arrangerades av SAMI i samarbete med huvudmännen Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet.

Läs mer om deltagarna – bilder och cv-sammanfattning ››

Läs mer om utbildningen ››

För mer information kontakta:
Stefan Lagrell, vd SAMI
stefan.lagrell@sami.se
08-453 34 70

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från över 42 000 licenstagare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. SAMI har 36 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt.

www.sami.se

Om oss

Överallt där inspelad musik hörs i det offentliga rummet finns Sami för att samla in artisters och musikers upphovsrättsliga ersättning. Företag, föreningar, kommuner och myndigheter som spelar musik i sina verksamheter betalar till Sami - det gäller allt från restauranger, butiker, gym och hotell till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Närmare 42 000 musikanvändare i Sverige betalar till Sami för att spela musik offentligt. Även radio- och tv-bolagen betalar när de spelar musik i radio, tv eller via internet. Sami fördelar och betalar ut ersättningen till de artister och musiker som medverkat på inspelningarna, i Sverige eller utomlands. Sami betalar också ut andra ersättningar till artister och musiker, som privatkopieringsersättning, ersättning för vidaresändning, fonogramersättning och internationell ersättning från 45 representationsavtal som omfattar 47 länder. I dag är närmare 38 000 artister och musiker är direktanslutna till Sami.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det fanns inga styrelseutbildningar för musiker och vi ville skapa förutsättningar för våra anslutna att få ett större inflytande över sin egen framtid. Vi är stolta över att så många fler artister och musiker nu kommer att kunna involvera sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch och själva kunna påverka utvecklingen
Stefan Lagrell, vd