SAMI tecknar avtal med slovakiska Slovgram

SAMI har tecknat avtal om utväxling av upphovsrättsersättningar med Slovakien. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare vars musik spelats i Slovakien beräknas kunna ske under 2015.

Avtalet med Slovgram omfattar ersättningar för utsändning av fonogram i radio och TV, för offentligt framförande, som t ex på restauranger och i butiker, samt privatkopieringsersättning. Avtalet omfattar ersättningar insamlade för år 2010 och framåt.

På motsvarande sätt kommer SAMI att betala ut upphovsrättsersättningar till Slovgram för vidare genombetalning till artister och musiker anslutna till Slovgram för inspelningar som spelats i Sverige.

Mer information: 
Martina Andersson, Internationella relationer SAMI, tel: 08-453 34 25, martina.andersson@sami.se

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från över 42 000 musikanvändare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. SAMI har över 33 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. www.sami.se

Taggar:

Om oss

Överallt där inspelad musik hörs i det offentliga rummet finns Sami för att samla in artisters och musikers upphovsrättsliga ersättning. Företag, föreningar, kommuner och myndigheter som spelar musik i sina verksamheter betalar till Sami - det gäller allt från restauranger, butiker, gym och hotell till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Närmare 42 000 musikanvändare i Sverige betalar till Sami för att spela musik offentligt. Även radio- och tv-bolagen betalar när de spelar musik i radio, tv eller via internet. Sami fördelar och betalar ut ersättningen till de artister och musiker som medverkat på inspelningarna, i Sverige eller utomlands. Sami betalar också ut andra ersättningar till artister och musiker, som privatkopieringsersättning, ersättning för vidaresändning, fonogramersättning och internationell ersättning från 45 representationsavtal som omfattar 47 länder. I dag är närmare 38 000 artister och musiker är direktanslutna till Sami.

Prenumerera