Om oss

Om SaminvestSaminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Saminvest förvaltar även 60-talet befintliga aktieinnehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.