Peder Hasslev blir VD för Saminvest

Peder Hasslev har utsetts till VD för Saminvest AB, statens nya bolag för riskkapitalinvesteringar. Peder Hasslev kommer närmast från pensionsbolaget AMF där han är vice VD och chef för Kapitalförvaltningen. 

Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den första juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest kommer att investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, kommer arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen skall vara innovativa företag med hög tillväxtpotential.

De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget, vilket borgar för ett ansvarsfullt omhändertagande av befintliga statliga riskkapitalinvesteringar.

”Jag är oerhört glad och hedrad över att, som VD för det nystartade bolaget Saminvest AB, få vara med och bygga upp en helt ny förvaltningsorganisation för att utveckla den svenska marknaden för riskkapital. En bra försörjning av riskkapital är helt centralt för att antalet innovativa tillväxtbolag ska öka och på så sätt bidra till att stärka Sverige”, säger Peder Hasslev.

Niklas Johansson, ordförande i Saminvest AB, säger i en kommentar; ”Styrelsen är väldigt glad över att ha kunnat utse Peder Hasslev till tjänsten som verkställande direktör i bolaget. Peders långa erfarenhet av institutionell kapitalförvaltning liksom mångåriga erfarenhet av att leda förvaltningsorganisationer blir särskilt värdefull för Saminvest AB, nu när verksamheten ska byggas upp och organisationen ska utvecklas.”

Peder Hasslev har lång bakgrund från flertalet positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, från bl.a. Deutsche Bank, Folksam Kapitalförvaltning, SEK Asset Management och AMF.

Peder Hasslev tillträder tjänsten som VD för Saminvest under första kvartalet 2017.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Styrelsens ordförande Niklas Johansson, info@saminvest.se

Saminvest AB är ett bolag som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen. Bolagets verksamhet kommer att bestå i att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar. Detta kommer huvudsakligen att ske genom att – tillsammans med övriga investerare – investera i privata riskkapitalfonder som uppfyller de investeringskriterier som regeringen och riksdagen har fastställt. Bolagets verksamhet kommer att utformas under andra halvåret 2016 och bolaget ska vara fullt ut aktivt från och med kvartal 1 2017. Läs mer på www.saminvest.se

Om oss

Om SaminvestSaminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Saminvest förvaltar även 60-talet befintliga aktieinnehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar