Grannsamverkan minskar risken för inbrott i sommar

Snart är sommaren här och många reser bort och lämnar sina hus eller lägenheter helt obevakade. Det innebär att riskerna för inbrott och stölder ökar.

– Det är naturligtvis bra att se över det tekniska skyddet på sitt hus eller sin lägenhet men hjälps dessutom grannarna åt att hålla koll på närområdet så minskar risken för inbrott avsevärt, säger Karin Altahr-Cederberg vid Norrortspolisen i Stockholm, som har lång erfarenhet av att arbeta med Grannsamverkan inom organisationen Samverkan mot brott.

Grannsamverkan minskar risken för inbrott med ca 20 procent. Det visar forskningsstudier från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Andelen anmälda inbrott har ökat i landet med 19 procent sedan 2005, men många vittnar om att man har upplevt en stor skillnad efter att man kommit i gång med Grannsamverkan.

– Det har varit mycket framgångsrikt. Vi började titta på det här för några år sedan och insåg att det var väldigt få rapporterade brott i områden med bra grannsamverkan. Människor känner sig också tryggare i de här områdena och det är ett bra sätt att öka trivseln, säger Jens Gagge, biträdande säkerhetschef vid Gävle kommun.

Grannsamverkan bygger på ett samarbete mellan boende, polis och kommun som alla inblandade tjänar på.  Ändå är det bara 6 procent av landets hushåll som är aktiva inom Grannsamverkan.

Organisationen Samverkan mot brott har i år bjudit in landets kommuner att delta i tävlingen Årets Grannsamverkankommun för att sprida konceptet i landet, öka andelen anslutna hushåll och därmed skapa tryggare boendemiljöer.

– Vi har fått ett mycket positivt gensvar och hoppas att fler kontaktar kommun och polis för att komma igång i sitt bostadsområde, säger Pia Lindström på Samverkan mot brott.

Information om hur man kommer igång med Grannsamverkan finns på www.samverkanmotbrott.se.

För mer information kontakta:
Karin Althar-Cederberg, Polisen, 010-563 16 80,07, 073 - 920 50 80
karin.altahr-cederberg@samverkanmotbrott.se

Pia Lindström, Svenska Stöldskyddsföreningen, 08-783 75 48, 0709-101 808,
pia.lindstrom@samverkanmotbrott.se
Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting,
08-452 79 58, greta.berg@skl.se

Fakta:
Grannsamverkan
är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en rapport som visar att områden med grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 16 % alternativt 26 %. Att det finns två värden beror på att man använt två olika mätmetoder.

Vill du starta grannsamverkan?
Kontakta polisen eller kommunens brottsförebyggare där du bor. Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

Samverkan mot brott är en organisation som kan beskrivas som samhällets gemensamma insatser för att minska brotten och öka tryggheten i vardagslivet. Organisationen arbetar med fokus på bedrägerier, fordon, båt och bostad. Den största delen av verksamheten handlar om Grannsamverkan. I den nationella gruppen för Grannsamverkan ingår följande organisationer: Rikspolisstyrelsen (RPS), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), försäkringsbolagen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet och Villaägarnas Riksförbund. Gruppen arbetar med metodutveckling och informationsspridning runt konceptet Grannsamverkan.

Årets Grannsamverkankommun
Idag är Grannsamverkan ojämnt spridd i landet och därför inbjuder organisationen Samverkan mot brott Sveriges kommuner att bidra i arbetet att öka andelen hushåll anslutna till Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i hela landet och den kommun som lyckas bäst får utmärkelsen Årets Grannsamverkankommun och ett bidrag på 25 000 kronor till brottsförebyggande aktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar