Ytterligare två bolag startas i Sandbäckenskoncernen

Sandbäckens Rörs framgångsrika expansionsresa genom Sverige fortsätter. Företaget utvecklar och renodlar sitt erbjudande inom industri- och sprinklerlösningar och har redan bildat två nya bolag. Sandbäckens Sprinkler Väst AB och Sandbäckens Industri Syd AB. 

Tidigare i höst påbörjades etableringar av fler verksamhetskontor runt om i södra och västra Sverige. Nu står det klart att Malmö/Ronneby blir placering för nya Sandbäckens Industri Syd och utgångspunkt för bolaget Sprinkler Väst, blir Uddevalla. Affärsområdeschef för koncernens viktiga fokusområden är Per Herrlin.

– Det känns spännande och roligt att vi så snabbt har kommit till skott med två nya bolag. Det visar tydligt att vi vill och vågar växa även inom Sprinkler och Industri. Vi tar ett helhetsansvar inom båda segmenten och finns med från rådgivning och projektering till genomförande och underhåll, säger Per Herrlin.  

Sandbäckens är mycket nöjda med de nya etableringsorterna och menar att Malmö/Ronneby och Uddevalla är bra geografiska utgångslägen för stora upptagningsområden i södra och västra Sverige.

– Vi vill gärna vara nära våra kunder och tvekar inte att öppna filialer på orter där vi behövs. Jag är glad att konstatera att personal är på väg in och hoppas att detta bara är början på ännu en lyckosam etableringsresa, säger Per Herrlin.

Flexibel leverantör
Koncernchef Arne Rydberg är nöjd med de senaste bolagstillskotten och ser fram emot fortsatt tillväxt.

– Genom konstant expansion skickar vi positiva signaler till kunder, leverantörer och medarbetare och stor geografisk närvaro gör oss mer kompletta som leverantör. Marknaden är med oss och vi ökar farten ytterligare. Industrisektorn tar fart och efterfrågan på sprinklerlösningar ökar. Investeringar pågår och vi är väl förberedda för att möta de extra höga krav som ofta ställs på kompetens och kvalitet. 

För mer information kontakta:

Arne Rydberg, Koncernchef Sandbäckens Utveckling
E-post: arne.rydberg@sandbacken.se
Tel:070-715 26 83

Per Herrlin, affärsområdeschef Sprinkler och Industri
E-post: per.herrlin@sandbacken.se
Tel: 070-745 62 20

www.sandbackens.se

Sandbäcken Utveckling AB är moderbolaget i företagsgruppen där Sandbäckens Rör i respektive stad ingår som egna bolag. I företagsgruppen ingår även Sandbäcken Industri och Sandbäcken Sprinkler Mitt AB. Sandbäckens Rör är en av Sveriges största och mest välrenommerade entreprenörer inom VVS och processinstallation. Företaget, med huvudkontor i Linköping, har verksamhet i storstadsregionerna och i södra Sverige. Tack vare den starka tillväxten öppnar Sandbäckens löpande nya kontor på många orter. Antalet anställda är drygt 350 och gruppen omsätter närmare 700 miljoner kronor. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar