Thomas Stjärnborg utses som VD för Rörproduktion i Norrköping AB

Thomas Stjärnborg har utsetts till VD för Rörproduktion i Norrköping AB och tidigare VD:n Robert Eriksson tillträder som Entreprenadchef inom både Rörproduktion och Sandbäckens i Norrköping. Thomas kommer även kvarstå i sin roll som VD för Sandbäckens Rör i Norrköping AB.

I samband med Sandbäckens förvärv av Rörproduktion i Sverige AB, i början av 2018, startade ett gemensamt arbete för att öka samarbetet på orter där båda företagen är etablerade. Målet var att ta tillvara på synergier och skapa ett gemensamt arbetssätt för att tillsammans möta den kraftigt växande marknaden i Östergötland.

- Såväl Rörproduktion som Sandbäckens tjänster är idag starkt efterfrågade i Norrköping. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och ta tillvara på våra resurser väljer vi att tillsätta gemensam ledning i form av Thomas Stjärnborg som VD och Robert Eriksson som Entreprenadchef. Dick Samuelsson, som i dag är Servicechef inom Rörproduktion, tillträder även som Servicechef inom Sandbäckens. Med denna lösning kommer våra kunder att ha en kontaktperson och vi kan på ett effektivt sätt säkerställa våra leveranser, både externt och internt, säger André Roos, regionchef.

För att stärka samarbetet ytterligare flyttar Sandbäckens Rör i Norrköping AB sin verksamhet till Rörproduktions lokaler på Ljungmansgatan 3 Norrköping.

- Att flytta till gemensamma lokaler känns helt rätt och har tagits emot mycket positivt från såväl medarbetare som kunder. Nu ser jag fram emot att vi tar nästa steg och tillsammans fortsätter att utveckla våra verksamheter och våra kundrelationer, säger Thomas Stjärnborg, VD.

Sandbäckens Rör i Norrköping AB etablerades år 2000 och har idag en cirka 30 medarbetare och en omsättning på cirka 60 Mkr. Rörproduktion i Norrköping AB etablerades 2010 och har idag cirka 60 medarbetare och en omsättning på cirka 90 mkr.

Förändringarna gäller från 1 maj 2018.

André Roos
Regionchef
Telefon: 011-470 79 01
E-post: andre.roos@sandbackens.se

Thomas Stjärnborg
VD
Telefon 011-470 79 51
E-post: thomas.stjarnborg@sandbackens.se

Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VVS, kyla, sprinkler, fjärrvärme, industriella processer och medicinska gaser. Koncernen är idag etablerade genom dotterbolag på drygt 20 orter i Sverige och har tillsammans cirka 700 medarbetare. Sandbäckens omsatte 676 miljoner kronor under 2016. I koncernen ingår även Mälarsprinkler AB, Sprincom AB och Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Prenumerera

Media

Media