Bokslutskommuniké för 1996

Salus-koncernens, exklusive Salus Liv, intäkter uppgick under 1996 till 27,2 MSEK Resultat före skatt i Salus-koncernen, exklusive Salus Liv, uppgick till 15,1 MSEK, vilket är i nivå med prognos Vinst per aktie blev 2,04 kronor. Någon utdelning föreslås ej Salus Holding noterades den 2 januari 1997 på Stockholms Fondbörs O-lista Nyemission om 61,6 MSEK fulltecknades under januari 1997 Ansökan om bankoktroj inlämnades i januari 1997 Ansökan om koncession för ett skadeförsäkringsaktiebolag inlämnades i december 1996 Resultat efter skatt i Salus Liv uppgick till 319,5 MSEK

Dokument & länkar