Delårsrapport i Salus Holding AB (publ)

Styrelsen i Salus Holding AB (publ) godkände vid ordinarie styrelsemöte idag bifogad delårsrapport. Salus-koncernens, exklusive Livförsäkringsaktiebolaget Salus (Salus Liv), intäkter uppgick under första halvåret 1997 till 18,6 Mkr. Resultatet före skatt i Salus-koncernen, exkl Salus Liv, uppgick till 12,7 Mkr. Vinst per aktie blev 0,81 kr. Salus Holding AB emitterade i maj 1997 ett konvertibelt förlagslån om 40 Mkr. Salus-koncernen och AB Akademikerförsäkring ingick i juni avtal om samarbete avseende bank- och försäkringstjänster riktade till Förbundens nästan 90.000 medlemmar. Salus Liv övertog per 1 juli 1997 Handelsbanken Livs andel av Läkarförsäkringar. Salus-koncernen förvärvade Ansvar per halvårsskiftet.

Prenumerera

Dokument & länkar