Emission av konvertibla förlagslån till personalen

SalusAnsvars emission av konvertibla förlagslån till personalen om högst 30,0 Mkr har tecknats till ett belopp om 18,7 Mkr. Det konvertibla förlagslånet löper under perioden 9 januari 1998 - 31 december 2002. Konvertering kan ske under perioden 1 januari 2001 - 30 november 2002 till kursen 39,70 kronor. Vid full konvertering medför det konvertibla förlagslånet en utspädning om 2,2 procent.

Prenumerera

Dokument & länkar