Extra bolagsstämma 1997

Vid extra bolagsstämma i Salus Holding AB (publ) har idag beslutats att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 19.480.500 kronor genom nyemission av högst 1.298.700 A- aktier och högst 649.350 B-aktier till Ansvar, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra. Emissionskursen för aktierna är 38,50 kronor per aktie. Bolagsstämman beslutade vidare att emittera två konvertibla förlagslån om nominellt 50.000.000 respektive 40.000.000 kronor till Ansvar, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra, vilka kan konverteras till högst 1.298.701 B-aktier respektive högst 1.038.961 B-aktier. Emissionskursen för förlagslånen är 100%. Emissionerna är en integrerad del av Salus förvärv av Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar