Extra bolagsstämma i Salus Holding AB

Styrelsen för Salus Holding AB (publ) har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma till den 11 juli 1997 för att ta ställning till styrelsens förslag om emission av högst 1.298.700 A-aktier, högst 649.350 B-aktier och två konvertibla förlagslån om 50.000.000 kronor respektive 40.000.000 kronor till Ansvar, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra

Prenumerera