Finansinspektionen godkänner Salus-Ansvaraffären

Finansinspektionen har nu gett sitt tillstånd till Salus förvärv av Ansvar. Parterna i affären - Ansvar ömsesidig, Salus Holding och Salus Liv - förväntas underteckna avtal om affärens fullföljande inom de närmaste dagarna.

Prenumerera

Dokument & länkar