Ny verkställande direktör i Norge

Styrelsen för Salus-koncernens norska bolag, Ansvar ASA, har i dag beslutat utse Birger Bøgeblad till ny verkställande direktör i bolaget. Bøgeblad är i dag verkställande direktör för koncernens danska verksamhet Ansvar A/S. Ny VD i Danmark blir Eyvind Skjold Nielsen, i dag ekonomichef i Ansvar A/S. Den nuvarande verkställande direktören i Ansvar ASA, Kjell G Åbyholm, kommer att stå till SalusAnsvars förfogande tills han går i pension i januari 2000. Anledningen till VD- bytet är att SalusAnsvar-koncernen nu genomgår en omfattande omstrukturering och att det i ledningen för alla verksamheter fordras personer som kan stå till förfogande under en längre tid och genomföra den affärsidé och strategi som gäller för SalusAnsvar-koncernen. Birger Bøgeblad har under sin tid som verkställande direktör för Ansvar i Danmark varit mycket framgångsrik i att förbättra lönsamheten i verksamheten. Bøgeblad kvarstår i styrelsen för Ansvar i Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar