Nyemissionen i SalusAnsvar fulltecknad

SalusAnsvar AB har genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen om totalt 156,9 miljoner kronor har fulltecknats av aktieägarna. Villkoren innebar att aktieägarna fick teckna en ny aktie för varje tvåtal gamla aktier till teckningskursen 22 kronor. SalusAnsvar AB tillförs därmed cirka 151 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Med anledning av nyemissionen har konverteringskurser på utestående konvertibla förlagslån omräknats. I enlighet med villkoren för det konvertibla förlagslånet 1997/2002 har konverteringskursen omräknats från 45,00 kronor till 41,10 kronor. Konverterings-kursen för de konvertibla förlagslånen 1997/1999 och 1997/2003 som emitterades till Ansvar ömsesidig sakförsäkring för helnyktra i samband med SalusAnsvars förvärv av Ansvar har omräknats från 38,50 kronor till 35,10 kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar