Omstruktureringen av Ansvar

Styrelserna för Ansvar Liv AB och Ansvar Sak AB har idag fattat principbeslut avseende en omstrukturering av verksamheten. Ett viktigt mål för den nya organisationen är att driftkostnaderna skall ligga i nivå med de viktigaste konkurrenterna. Omstruktureringen innebär bl a att antalet anställda i Ansvars svenska rörelse halveras från ca 300 till ca 150. Omstruktureringen kommer också att innebära en ökad integration av verksamheterna med fokus på de olika enheternas funktionella betydelse. Den nuvarande verksamheten kommer att koncentreras till Stockholm, varvid bl a samtliga regionkontor kommer att avvecklas.

Prenumerera

Dokument & länkar