Riksbanken tillstyrker SalusAnsvars ansökan om bankoktroj

Sveriges Riksbank har i ett remissvar till Finansdepartementet den 16 mars tillstyrkt SalusAnsvars ansökan om oktroj för koncernens bankverksamhet. Den aktuella verksamheten kommer att bedrivas under namnet SalusAnsvar Bank, som blir ett dotterbolag till SalusAnsvar AB (publ.).

Prenumerera

Dokument & länkar