Salus byter namn till SalusAnsvar och genomför nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade Salus Holding AB att som en följd av förvärvet av Ansvar anta firmanamnet SalusAnsvar Aktiebolag (publ) Vidare beslutade bolagsstämman om en nyemission om högst 2.349.350 A-aktier och 4.784.675 B-aktier till ett värde av totalt 157 Mkr till bolagets aktieägare. Vid nyemissionen ger två aktier i bolaget rätt till teckning av en ny aktie. Innehav av aktier av serie A ger rätt till teckning av serie A och innehav av serie B ger rätt till teckning av serie B. Teckningskursen fastställdes till 22 kronor per aktie och teckningsperioden löper mellan 24 november och 12 december 1997. Vid fullteckning kommer antalet aktier att uppgå till 21.402.075, varav 7.048.050 av serie A och 14.354.025 av serie B. Bolagstämman beslutade även att emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 30 Mkr att tecknas av de anställda i SalusAnsvar. Vidare beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningen vad avser antalet styrelseledamöter, som skall uppgå till minst 9 och högst 13. Till nya styrelseledamöter valdes Mikael Nachemson, verkställande direktör i E.Öhman J:r Fondkommission AB, Benny Ruus, verkställande direktör i Dalslands Turistråd och Dalslands Kanal AB samt Jerry Fredriksson, verkställande direktör i konsultföretaget Företagstjänst i Sävsjö AB.

Prenumerera

Dokument & länkar