SalusAnsvar tecknar samarbetsavtal med UBS Swiss Life

SalusAnsvar och UBS Swiss Life ("UBS") har undertecknat ett samarbetsavtal som ger Salus Ansvar rätt att sälja UBS produkter i Sverige. Avtalet omfattar UBS hela produktsortiment och gäller tills vidare, dock minst till och med utgången av 1998. Avtalet förutsätter Finansinspektionens godkännande. De produkter som tillförs SalusAnsvar genom avtalet kommer att marknadsföras både genom SalusAnsvars egen försäljningsorganisation och de franchisetagare och mäklare man har ett samarbete med. Försäljningen sker mot provision och inleds snarast efter Finansinspektionens godkännande. "För oss är det i den rådande marknadssituationen av stor betydelse att kunna tillhandahålla internationella fondförsäkringsprodukter av högsta kvalitet", säger Staffan Blomberg, koncernchef i SalusAnsvar. "Vi är naturligtvis mycket nöjda med att UBS Swiss Life, som ingår i en av världens största och mest välrenommerade bank- och försäkringskoncerner, valt SalusAnsvar som samarbetspartner. UBS har ett stort antal fondanknutna livförsäkringstjänster i sitt sortiment, och även flera andra produkter som utgör utmärkta komplement till vårt eget sortiment av försäkringstjänster". Avtalet har tecknats av SalusAnsvar AB:s dotterbolag Livförsäkringsbolaget SalusAnsvar.

Prenumerera

Dokument & länkar