Samförsäkringen upphör

Salus och Handelsbanken Liv har skrivit under ett "Letter of Intent" med innebörden att Livförsäkringsaktiebolaget Salus ("Salus Liv") från den 1 juli 1997 övertar Handelsbanken Livs del av Läkarförsäkringsbeståndet. Överlåtelsen förutsätter Finansinspektionens tillstånd. I och med överenskommelsen tillförs Salus Liv en balansomslutning om ca 1.500 Mkr, varefter koncernens balansomslutning blir ca 3.600 Mkr. Koncernens premievolym ökar i och med överenskommelsen med ca 55 Mkr. Salus Holding AB:s resultat påverkas endast marginellt av överenskommelsen.

Dokument & länkar