SÖIM köper Öhman Fonder

SalusAnsvar AB (publ.) och E. Öhman J:or Fondkommission AB har i flera år haft ett samarbete vad gäller kapital- och fondförvaltning. SalusAnsvar har genom sin försäkringsverksamhet en mängd kunder som genom sina försäkringar tangerar området för långsiktigt sparande. Inom Öhman finns förvaltningskompetens och system för att effektivt förvalta långsiktigt sparande. I januari i år bildades det av SalusAnsvar och Öhman till lika delar ägda bolaget SalusAnsvar Öhman Investment Management AB ("SÖIM") för det fortsatta samarbetet inom kapital- och fondförvaltning. Detta bolag har nu träffat avtal om att förvärva E. Öhman J:or Fonder AB, som förvaltar bl.a. Hjärt- och Lungfonden. "I januari lämnade vi in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd för förvaltningsbolaget" säger Mats Alvinge, VD i SÖIM. "Förvärvet av Öhman Fonder är ytterligare ett viktigt steg i uppbyggandet av det kapital- och fondförvaltningsbolag ägarna beslutade om i slutet av förra året. Vi räknar med att ha en samlad, initial förvaltningsvolym inom SÖIM på över 6 miljarder kronor så snart Finansinspektionen beviljat tillståndet". För ytterligare information, kontakta Mats Alvinge, VD SÖIM, tel: 08-22 94 40 Staffan Blomberg, VD SalusAnsvar AB, tel: 08- 665 50 01 Mikael Nachemson, VD E. Öhman J:or, tel: 08- 402 50 00

Prenumerera

Dokument & länkar