Dela

Kontakt

 • SANDVIK
  World Trade Center, Kungsbron 1 (section G, 6th floor), 111 22 Stockholm, Sweden
  +46 8 456 11 00
  http://www.sandvik.com
 • Citat

  Gary Hughes har under utmanande omständigheter bidragit högst påtagligt till vår gruvaffär. Detta ger goda möjligheter för Scot Smith att fortsätta utveckla denna verksamhet. Han kommer att förstärka ledningsgruppen för Sandvik Mining samtidigt som Gary Hughes i sin nya roll med fokus på försäljning och marknadsföring blir en stor tillgång.
  Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef.
  Mats Backman har gedigen erfarenhet från relevanta företag med industriell verksamhet. Tack vare sin bakgrund och erfarenhet är han en synnerligen lämplig kraft för att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla Sandviks finansfunktioner. Han kommer också att ha en ledande roll i arbetet med att driva den fortsatta utvecklingen av Sandvik i ett större perspektiv.
  Olof Faxander, Sandviks vd och koncernchef
  Inom Sandvik pågår ett antal strategiska utvecklingsprojekt. Det kräver såväl en stark kommunikations-organisation som att vi tillgodoser behovet av att snabbt och flexibelt kunna bistå olika projekt med bred erfarenhet och kompetens. Jag är övertygad om att Jessica och Jan, med den erfarenhet och kompetens de båda besitter, är väl lämpade för sina nya roller.
  Olof Faxander, VD och koncernchef Sandvik AB
  Kärnkraftindustrin är ett nyckelsegment för Sandvik och trots denna kapacitetsjustering kommer vi att behålla vår starka position på marknaden. Att lägga en av anläggningarna i malpåse minimerar kostnaderna men gör också att vi kan återuppta tillverkningen när marknaden är redo
  Petra Einarsson chef för affärsområde Sandvik Materials Technology
  Jag ser fram mot att Dinggui Gao ska börja hos oss på Sandvik. Hans erfarenheter är värdefulla för oss, inte minst är hans bakgrund i internationella koncerner till nytta för Sandvik, som ju har stark global förankring.
  Olof Faxander, VD och koncernchef, Sandvik AB.
  Arbetet är banbrytande inom branschen och det är imponerande att det 30 år efter den första marknadsintroduktionen av oxidbelagda skär har gått att göra en så stor förbättring av dessa produkter.
  Olle Wijk, chef för Forskning och Utveckling inom Sandvik och medlem i koncernledningen.
  Vi behöver vara flexibla och skalbara för att positionera oss själva för framtida tillväxt. Vi är glada över att meddela att Sandvik har undertecknat ett 5-årigt kontrakt med Capgemini för hantering av ekonomitransaktioner i regelbaserade och repeterbara processer. Detta gör det möjligt för oss att istället fokusera på vår affärsstödjande roll.
  Emil Nilsson Sandviks ekonomi- och finansdirektör
  Systemens storlek, komplexitet,och imponerande prestanda visar Sandvik Minings förmåga att leverera högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem
  Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.
  Vi har redan ett nära samarbete med CUBEX och sedan 2009 har Sandvik varit global distributör med ansvar för försäljning och service av CUBEX produkter. Förvärvet är i linje med den långsiktiga strategin för Sandviks fortsatt lönsamma tillväxt och leverera ökat värde till våra kunder. CUBEX kunskap inom sänkborrning kompletterar Sandviks redan omfattande erbjudande inom borrning under jord
  Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.
  Jonas Gustavsson och Petra Einarsson har båda gjort starka insatser för att höja lönsamheten inom Sandvik Materials Technology. Petra Einarsson kommer att bygga vidare på det positiva momentum som skapats inom affärsområdet. Jag vill önska Andreas Evertz all lycka i hans framtida karriär. Sandvik Machining Solutions har utvecklat en stabil och framgångsrik strategi under hans ledarskap. Jonas Gustavsson, med bevisad förmåga som framgångsrik ledare, kommer att ha i uppdrag att ytterligare utveckla Sandvik Machining Solutions och samtidigt ta tillvara affärsområdets tillväxtpotential.
  Olof Faxander Sandviks VD och koncernchef.
  Jag vill uttrycka min tacksamhet över Thomas Schulz bidrag till Sandvik och önskar honom lycka till i hans nya värv, säger Olof Faxander.
  Olof Faxander VD och koncernchef för Sandvik.
  Det har gått ett år sedan vi inledde genomförandet av vår nya strategi. Det har varit hårt arbete och vi har också uppnått mycket. I vår strävan att ständigt förbättra vårt företag har vi identifierat flera ytterligare möjligheter. Vi har därför fattat beslut om ett antal åtgärder för att anpassa kostnader och kapacitet. Ingen av dessa åtgärder försämrar dock på våra möjligheter till långsiktig tillväxt.
  Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.
  Detta lån förlänger och utjämnar vår förfalloprofil samtidigt som det bidrar till en vidare diversifiering av våra finansieringskällor, i linje med Sandviks finansieringsstrategi.
  Anders Örbom finansdirektör, Sandvik AB
  Med sin breda kompetens och bevisade förmåga att driva förändringsprojekt och strukturfrågor på ett framgångsrikt sätt har Tomas Nordahl rätt profil för att leda Sandvik Venture. I ett forskningsintensivt företag som Sandvik tycker jag att det är viktigt att vi har en person med gedigen forskningsbakgrund i den högsta ledningen. Olle Wijk passar utmärkt i rollen att leda Sandviks strategiska forskning och utveckling.
  Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik AB
  Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Anders Thelin, som under mer än 35 år inom Sandvik-koncernen med ett starkt och engagerat ledarskap både som chef för olika affärsområden och som medlem av koncernledningen mycket påtagligt har bidragit till Sandviks framgångar.
  Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik AB
  Storleken och komplexiteten av detta projekt, samt att Sandvik levererar ett komplett integrerat system av Sandviks gruvutrustning i en nyckelfärdig lösning visar Sandvik Minings förmåga att leverera högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem.
  Gary Hughes, chef för Sandvik Mining
  Pär kommer med sin kompetens och breda erfarenhet att kunna bidra till att ytterligare förbättra Sandviks externa kommunikation, inte minst med olika medier.
  Jan Lissåker, kommunikationsdirektör, Sandvik AB
  Jag vill tacka Ola för ett utomordentligt väl genomfört arbete i Sandvik och önska honom all framgång i hans fortsatta arbete. Samtidigt vill jag också hälsa Emil varmt välkommen som ny ekonomidirektör i Sandvik.
  Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef.
  Denna nya order visar Sandviks starka kunderbjudande och understryker vår förmåga att leverera högteknologiska lösningar, baserat på vår breda kompetens inom applikationer för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem.
  Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.
  Komplexiteten och den höga prestandan i dessa system visar Sandvik Minings förmåga att leverera högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem inom gruvindustrin.
  Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.
  Sandvik har redan 26 bolter miners i drift i Shenhua Shendongs gruvor och ytterligare tre maskiner är under leverans. 2013 kommer flottan med bolter miners från Sandvik hos Shendong att uppgå till 50 maskiner. Detta understryker Sandviks styrka som leverantör av produktiva lösningar till kolindustrin och är i linje med Sandvik Minings långsiktiga strategi.
  Gary Hughes, chef för affärsområdet Sandvik Mining.
  Försäljningen av Sandvik Medical Solutions ligger i linje med vår strategi att fasa ut verksamheter utanför den definierade kärnverksamheten. Orchid tillsammans med Sandvik Medical Solutions skapar en industriellt stark kombination och vi är övertygade om att Sandvik Medical Solutions kommer att utvecklas väl tillsammans med sina nya ägare.
  Anders Thelin, chef för Sandvik Venture.
  Vi hade förväntat oss att göra en emission på 300 MSEK, men det stora intresset tvingade oss att stänga erbjudandet i förtid redan efter 3 dagar. Det verkar finnas ett påtagligt intresse för företagsobligationer i stabila bolag med starka finanser. Med hjälp av Handelsbanken har vi fått en marknadsmässig finansiering, samtidigt som vi erbjudit placerarna bra villkor.
  Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB.
  Det är tillfredsställande att vi på detta sätt har säkerställt likviditeten för de kommande åren och samtidigt bekräftat vilka som är våra relationsbanker.
  Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB
  Det är tillfredsställande att vi har säkerställt kontinuiteten inom Group Communication när nuvarande chef går i pension. Såväl kompetens som verksamhetskännedom är mycket viktiga egenskaper och vår utvärdering visar att Jan Lissåker väl fyller våra krav. Funktionen är dessutom av sådan vikt att vi har beslutat att kommunikations-direktören fortsättningsvis ingår som medlem av koncernledningen
  Olof Faxander, Sandviks VD och Koncernchef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp