Sandvik AB Delårsrapport jan-sept 1999

Delårsrapport januari - september 1999 *Kvartalsresultatet bättre än föregående år trots lägre fakturering. *Tecknen på en förestående efterfrågeökning kvarstår. *Försäljningen av Sandvik Saws and Tools genomförd. Realisationsvinst ca 1 600 MSEK. *Resultat före skatt inklusive realisationsvinsten blev 4 235 MSEK (3 102). *Starkt kassaflöde i tredje kvartalet. Marknad Industriproduktionen inom OECD-området fortsatte under tredje kvartalet att växa med ca 1 % i årstakt. Tecknen på en konjunkturförbättring i Europa blev dock allt starkare. I USA låg tillväxten kvar på en relativt hög nivå, 3 %. I Japan förbättrades trenden markant och i Sydostasien skedde en kraftig återhämtning. Investeringsnivån var fortsatt låg inom vissa kundsegment. De ökande råvarupriserna kommer emellertid att höja aktiviteten inom olje- och gasutvinning, kemi- och processindustrin samt gruvindustrin. I konsumtionsbaserade kundsegment, bl a fordonsindustrin, var konjunkturen fortsatt god. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar