Delårsrapport andra kvartalet 2013

Avvaktande marknad

Andra kvartalet 2013

  • Orderingång 20 719 miljoner kronor
  • Fakturering 23 043 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 961 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 12,8 %
  • Resultat före skatt 2 466 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,48 kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2013 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 19 juli 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 kl. 08:00.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på omkring 99 000 MSEK.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera