Delårsrapport första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015

  • Orderingång 23 167 miljoner kronor
  • Fakturering 23 334 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 1 052 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 4,5%
  • Resultat före skatt 563 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 0,33 kronor

Justerat rörelseresultat 2 934 miljoner kronor, 12,6% exklusive engångskostnader om totalt 1 882 miljoner kronor.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 12 30 (Oskar Lindberg), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 27 april 2015 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir

Stockholm den 27 april 2015

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl. 08:00.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2014 cirka 47 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 89 miljarder SEK.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera