Omstrukturering av fjädertrådsproduktionen vid Sandvik Steel

Omstrukturering av fjädertrådsproduktionen vid Sandvik Steel Sandvik Steel har beslutat inleda förhandlingar om att genomföra en omstrukturering av fjädertrådsproduktionen för att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten. Tillverkningen av standardprodukter koncentreras till Sandvik Steels dotterbolag Gusab Stainless AB i Mjölby eftersom den anläggningen är optimerad för att klara stora volymer. Den produktion av standardprodukter som tidigare ägt rum vid Sandvik Steel i Sandviken överförs därmed till Gusab. Produktionen av specialprodukter koncentreras till Sandviken samtidigt som fjädertrådsproduktionen där integreras med tillverkningen av precisionstråd. Omstruktureringen innebär en övertalighet på 20-talet personer vid Sandvik Steel i Sandviken och ett något ökat personalbehov vid Gusab. Övertaligheten kommer så långt det är möjligt att lösas inom företaget. Omstruktureringen beräknas vara helt genomförd före september 2001. -Åtgärderna är ett led i det pågående förändringsprogrammet som skall öka effektiviteten och anpassa produktionskapaciteten inom Sandvik Steel, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel. Sandviken den 12 februari 2001 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel, tel 026-26 36 28. Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda nischer - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 34 000 anställda vid 300 bolag i 130 länder och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor. Sandvik Steel är en sektor inom Sandviks affärsområde Specialty Steels och världsledande tillverkare av högt förädlade produkter; rör, band, tråd och stång, i rostfria stål och speciallegeringar. Omsättningen är ca 8 400 MSEK och antalet anställda 7 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar