Sandvik AB Delårsrapport tredje kvartalet 2007.

FORTSATT STARK TILLVÄXT

• Orderingång +11 %*, 21 259 MSEK.
• Fakturering +16 %*, 21 216 MSEK.
• Rörelseresultat +25 %, 3 563 MSEK.
• Resultat efter finansnetto +20 %, 3 104 MSEK.
• Periodens resultat +26 %, 2 299 MSEK.
• Avkastning på sysselsatt kapital 29,1 % (26,5 %).
• Kassaflöde -25 %, 2 103 MSEK.
• Vinst per aktie +28 %, 1,85 SEK.

Årsstämma 2008
Styrelsen har beslutat att årsstämman 2008 skall hållas i Sandviken den 29 april 2008 klockan17.00. Kallelse till årsstämman kommer att utgå i vederbörlig ordning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts.

Rapporten för tredje kvartalet 2007 har granskats av bolagets revisorer. Rapporten för
fjärde kvartalet 2007 offentliggörs den 31 januari 2008.
Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23,
eller via e-post till info.ir@sandvik.com.
En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober
2007 kl. 14.00 på Operaterassen i Stockholm.

Sandviken den 26 oktober 2007

Sandvik AB; (publ)

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl. 8.00.

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar