Sandvik Materials Technology avyttrar distributionsverksamhet i Australien och Nya Zeeland

Sandvik Materials Technology avyttrar distributionsverksamheten i Australien och Nya Zeeland till Vulcan Steel Ltd.

Den avyttrade verksamheten avser tillverkning och distribution av rostfria stålprodukter och korrosionsbeständiga material i Australien och Nya Zeeland.

Faktureringen i de avyttrade enheterna uppgick 2013 till omkring 930 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 7 %. Verksamheterna omfattar 190 anställda, varav 125 i Australien och 65 i Nya Zeeland. Enheterna ingår för närvarande i produktområde Tube inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.

De avyttrade enheterna har en begränsad koppling till resten av affärsområdet och produkter från Sandviks eget produktionssystem utgör en mycket liten del av den totala försäljningen. Avyttringen påverkar inte Sandviks övriga verksamhet i de berörda länderna.

Vulcan Steel Ltd är en privatägd ståldistributör med verksamhet i Australien och Nya Zeeland, inklusive 22 anläggningar för distribution av rör, stång och tråd samt service av plåtprodukter. Ett distributions-avtal har upprättats mellan Sandvik och den nya ägaren som del av transaktionen. Det möjliggör fortsatta leveranser av Sandvik Materials Technologys produkter till regionen.

- Avyttringen ligger väl i linje med Sandvik Material Technologys strategi att fokusera på attraktiva segment, såsom energi, och att lämna verksamhetsområden som inte anses vara en del av kärnverksamheten. Vi utvecklar kontinuerligt vår portfölj mot allt mer avancerade produkter och material, för de mest krävande industrierna, säger Petra Einarsson, affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology.

Transaktionen beräknas vara slutförd under oktober 2014.

Stockholm, 2 september 2014

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för investerarrelationer, Sandvik AB,
tel. 08 456 12 40 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2013 cirka 47 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på cirka 87 000 MSEK.

Sandvik Materials Technology
Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar samt metalliska och keramiska motståndsmaterial för de mest krävande industrierna. Spetskompetensen bygger på en integrerad produktionsplattform samt en världsledande metallurgi och FoU-verksamhet.
Produktområden är Tube, Strip, Wire and Heating Technology samt Primary Products. Omsättningen 2013 var cirka 14 000 MSEK och antalet anställda omkring 7 100.

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.