Sandvik sluter miljardavtal för leverans av ånggeneratorrör

Sandvik Materials Technology har slutit ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Avtalet är värt långt över 1 miljard svenska kronor och leveranser kommer att ske från

och med 2013.

Kunden är Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Co Ltd och ånggeneratorrören kommer att användas i kärnkraftverk i Kina.

- Ordern bekräftar Sandviks position som ledande leverantör av ånggeneratorrör till den snabbt växande kärnkraftsindustrin, säger Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 18 juni 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2009 kl. 09:00.

För ytterligare information kontakta Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, 026-26 36 28, eller Jan Lissåker,

chef för Investor Relations, Sandvik AB, 026-26 10 23.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2008 cirka 50 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på nära 93 000 MSEK.

Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processystem. Omsättningen 2008 var cirka 21 500 MSEK och antalet anställda omkring 9 300. Produktområden är Tube, Strip, Wire, Kanthal, Process Systems och Sandvik Medtech.

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar