Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Medical Solutions

Sandvik har slutfört avyttringen av Sandvik Medical Solutions till Orthopedic Solutions (Orchid), ägt av Altor Fund III. Sandvik Medical Solutions, som tillhör affärsområde Sandvik Venture, har kontraktstillverkning av medicinska implantat och instrument för ortopedi- och dentalmarknaden. Försäljningen är som tidigare uttalat i linje med Sandviks strategi att fasa ut verksamheter utanför den definierade kärnverksamheten.

Enheten kommer vara fullt konsoliderad inom Orchid Orthopedic Solutions från och med andra kvartalet 2012.

Sandviken den 30 mars 2012

Sandvik Aktiebolag

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl 16.10.

Ytterligare information kan erhållas av Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Venture, tel 026-26 63 84 eller Jan Lissåker, kommunikationsdirektör, Sandvik AB, tel 026-26 10 23.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2011 cirka 50 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 94 000 MSEK. För ytterligare information se www.sandvik.com

Om Orchid
Orchid Orthopedic Solutions är en ledande global aktör inom utveckling och tillverkning för den ortopediska, dentala och kardiovaskulära marknaden. Orchids affärsidé är att vara ledande i medicinsk utveckling och tillverkning genom att ha kortast ledtider, erbjuda ny teknologi och att erbjuda bäst totalt värdeskapande. Företaget består av fem divisioner som erbjuder ett brett sortiment av implantat och instrument inom fem kärnområden: design, smide, maskinbearbetning, plast och ytbehandling. För ytterligare information se www.orchid-orthopedics.com

Om Altor
Altors fonder består av ”Altor 2003 Fund” med ett kapital om 650 miljoner euro, ”Altor Fund II” med ett kapital om 1 150 miljoner euro samt ”Altor Fund III” med ett kapital om 2 000 miljoner euro. Altor Equity Partners agerar som investeringsrådgivare åt Altors fonder. Bland Altors investerare återfinns, bland annat, ledande amerikanska universitet och ledande europeiska pensions- och försäkringsinstitutioner. Altor investerar i företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling, och operationella förbättringar och har sedan starten 2003 investerat i över 30 plattformsinvesteringar och fler än 30 tilläggsförvärv. Bland investeringarna ingår, Sonion, Ferrosan och PaloDex.  För ytterligare information se www.altor.com

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar