Sandvik Steel investerar 140 miljoner kronor i nytt kallvalsverk

Sandvik Steel investerar 140 miljoner kronor i nytt kallvalsverk Sandvik Steel i Sandviken investerar i ett nytt kallvalsverk för tunna band samt i en ny glödgningsanläggning. Investeringen beräknas uppgå till ca 140 miljoner kronor. Valsverket kommer främst att användas för tillverkning av tunna band till katalytiska avgasrenare och planeras att tas i drift i början av år 2001. Bakgrunden till investeringen är bland annat starkt expanderande marknader för folieband till katalytiska avgasrenare och rakbladsstål samt en utveckling mot allt tunnare band. Det nya kallvalsverket kommer att kunna valsa band ned till 0,015 mm och kommer att öka kapaciteten avsevärt när det gäller tillverkning av folieband. En annan produkt som kommer att tillverkas är Kanthal-band för värmeelement till keramiska spishällar. - Av dagens bilkatalysatorer innehåller den övervägande delen keramiskt material. Detta trots att katalysatorer med metalliskt innehåll har flera tekniska fördelar. De tar mindre plats, tar mindre kraft från motorn, väger mindre, startar avgasreningen snabbare och har bättre katalytisk förmåga, säger Per Ericson, VD för Sandvik Steel. - Marknaden för folieband till katalysatorer beräknas därför öka betydligt. År 1994 och 1996 investerade Sandvik Steel i två kallvalsverk som idag är fullt utnyttjade. För att möjliggöra ytterligare tillväxt krävs därför ökad kapacitet, säger Per Ericson. Det nya kallvalsverket kommer att rymmas i banddivisionens befintliga lokaler. Sandviken den 5 maj 1999 Sandvik AB; (publ) För ytterligare information, kontakta Per Ericson, VD, Sandvik Steel, tfn: 026 - 26 36 28 Sandvik Steel är en av världens ledande tillverkare och distributörer av rör, band, tråd och stång för många avancerade användningsområden. Produkterna tillverkas i rostfria och höglegerade stål samt i speciallegeringar baserade på nickel, titan och zirkonium. Förutom vid huvudanläggningarna i Sandviken har Sandvik Steel tillverkning vid 20 fabriker i 11 länder över hela världen. Företaget har cirka 7 300 anställda, varav 3 800 vid huvudan- läggningarna i Sandviken. Sandvik Steel är en självständig affärssektor och bildar tillsammans med Kanthal och Sandvik Process Systems affärsområdet Sandvik Specialty Steels inom Sandvik-koncernen. Sandvik AB har 300 egna bolag och är representerat i 130 länder. Koncernen har cirka 37 000 anställda och omsätter mer än 40 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar