Styrelsen för Sandvik AB föreslår införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen för Sandvik AB föreslår att årstämman beslutar om att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ca 400 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet kommer att ersätta tidigare kontantbaserade program i samband med att dessa löper ut.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

 
 

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1 % av totalt antal aktier, och säkerställs i form av aktieswappar med tredje part vilket innebär att ingen utspädning uppstår. Under antagande om en aktiekurs om 120 kr och en förväntad volatilitet om 30 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå till drygt 250 miljoner kr.

De exakta villkoren för programmet är ej helt fastställda  men kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.


Sandviken den 2 februari 2011


Sandvik Aktiebolag; (publ)


För ytterligare information kontakta informationsdirektör Anders Wallin, telefon 026-26 09 20.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2010 cirka 47 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på nära 83 000 MSEK.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar