Saniona och Upsher-Smith tecknar samarbetsavtal för utveckling av nya läkemedel för neurologiska sjukdomar

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, och Upsher-Smith Laboratories Inc. (Upsher-Smith) genom sitt helägda brittiska dotterbolag Proximagen Ltd., meddelar idag att de har ingått ett samarbete för forskning och utveckling. Samarbetet är inriktat på forskning om nya småmolekylära läkemedel för neurologiska sjukdomar och utnyttjar Sanionas expertkunskap inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar. Enligt avtalet beviljas Proximagen exklusiva världsrättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedel som identifieras genom samarbetet. För Saniona kan det totala värdet av för kommersiella milstolpesbetalningar potentiellt uppgå till US$ 30 miljoner (cirka SEK 258 miljoner).

"Vi är mycket glada över att få arbeta med Saniona och deras erfarna forsknings- och ledningsteam. Sanionas forskningsplattform och kompetens inom jonkanaler erbjuder värdefulla möjligheter för att potentiellt skapa mycket effektiva och specifika humana behandlingsterapier baserade på små molekyler. Upsher-Smith har ett särskilt fokus på att utveckla behandlingar för människor som lever med sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS). Vi tror att samarbetet med Saniona potentiellt kan ge nya behandlingar inom flera områden som hittills saknat behandling inom CNS", säger William Pullman, MB, BS, BMedSc, PhD, FRACP, Chief Scientific Officer och divisonschef för Biotech Research Institute, Upsher-Smith.

"Vi är mycket stolta över vårt nya partnerskap med Proximagen och Upsher-Smith, ett högt respekterat läkemedelsföretag inom CNS-området. Samarbetet fokuserar på ett av våra tidiga upptäcktsprogram, som i vanliga fall inte beskrivs i detalj i vår produktportfölj. Tidigt forsknings- och utvecklingssamarbete med läkemedelsföretag, joint ventures och utlicensiering av internt utvecklade program i tidig fas är våra tre strategiska prioriteringar för kommersialisering av våra forskningsinsatser. Samarbetet med Proximagen bekräftar vår strategi och är ett viktigt steg framåt för att utveckla och kommersialisera en av våra unika upptäckter från vår breda portfölj. Vi ser fram emot att förse Proximagen med innovativa produktkandidater inom ramen för detta samarbete", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Proximagen beviljas exklusiva världsrättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedel som identifieras genom samarbetet. Saniona kommer att erhålla förskott och forskningsfinansiering under forskningsperioden. Saniona räknar med att rapportera cirka US$ 1,1 miljoner (cirka SEK 10 miljoner) i förskott och forskningsfinansiering inom ramen för detta avtal under 2016. Saniona erhåller också milstolpesbetalningar vid forsknings- och utvecklingsrelaterade och regulatoriska milstolpar. Det potentiella värdet av milstolpesbetalningarna uppgår till US$ 30 miljoner (cirka SEK 258 miljoner). Dessutom kommer Saniona erhålla en stigande royalty på nettoförsäljning av eventuella kommersiella produkter från Proximagen som ett resultat av detta samarbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Saniona: Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com
Upsher-Smith: Elizabeth Likly, Kovak-Likly Communications, +1 203 762 8833, elikly@klcpr.com

Om Proximagen

Sedan 2012 är Proximagen ett helägt dotterbolag till Upsher-Smith. Med en integrerad forskningsanläggning för läkemedel baserad i Cambridge, Storbritannien, agerar Proximagen som Upsher-Smiths forsknings- och utvecklingsinstitut i tidig fas. Proximagen och dess föregångare har en lång tradition av forskning och utveckling av nya små molekyler, särskilt inom områdena CNS, smärta och inflammation.

Om Upsher-Smith

Upsher-Smith Laboratories Inc., grundades 1919 och är ett växande, helt integrerat läkemedelsföretag med ambition att leverera högkvalitativa behandlingar och lösningar som mätbart förbättrar individers liv. Som ett familjeägt läkemedelsföretag har vi möjlighet att anpassa oss och växa i en dynamisk vårdmiljö. Vår värld förändras ständigt och vi anpassar oss kontinuerligt till de ständigt föränderliga behoven hos patienter, läkare, apotekare och vårdorganisationer. Där det finns ett behov kommer vi att arbeta för att leverera lösningar som förenklar tillgången till behandling, ger bättre hälsoresultat och ökar livskvaliteten. Upsher-Smith har ett särskilt fokus på att utveckla behandlingar för människor som lever med sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS), såsom krampsjukdomar. För mer information, besök www.upsher-smith.com.

Alla varumärken som används eller som nämns i detta pressmeddelande är skyddade enligt lag.

Om Saniona:
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på̊ läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på̊̊ jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Upsher-Smith Laboratories Inc. och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass med 18 medarbetare. Saniona är noterat på̊̊ AktieTorget sedan april 2014 och har cirka 3 000 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Om oss

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta.

Prenumerera

Dokument & länkar