Beslut från Sanitec Abps ordinarie bolagsstämma 2015

Sanitec Abp har idag torsdagen den 16 april 2015 hållit ordinarie bolagsstämma i Stockholm, Sverige.

Bokslut 2014

Stämman fastställde bokslutet, inklusive koncernredovisning, för räkenskapsåret 2014.

Vinstdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital och att ingen vinstutdelning ska utbetalas.

Ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Styrelse

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och valde Christian Buhl, Roland Iff, Karl Spachmann, Michael Reinhard, Egon Renfordt-Sasse och Albrecht Riebel som ledamöter och Christian Buhl som styrelseordförande. Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utbetalas till styrelsens ledamöter.

Revisor

Stämman beslöt att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers Oy kommer att utse den auktoriserade revisorn Johan Weckman som ansvarig revisor.

För mer information:

Roman Sidler
Geberit International AG
Head Corporate Communications & Investor Relations
Tel. 41 55 221 69 47
Epost: corporate.communications@geberit.com

Om Sanitec

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter.

Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015.

www.sanitec.com

Om oss

Om Sanitec – “Home of the Bathroom” Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015. www.sanitec.com