Förändringar i bolagsordningen och antal aktier i Sanitec Oyj

Sanitec Oyj:s (“Bolaget”) aktieägare har beslutit att ändra bolagsordning i Sanitec Oyj. Förändringen blir giltig vid registrering i det finska Handelsregistret.

Den 13 november 2013 kl 17:00 CET

Sanitec Oyj:s (“Bolaget”) aktieägare har beslutit att ändra bolagsordning i Sanitec Oyj. Förändringen blir giltig vid registrering i det finska Handelsregistret. Förändringen i bolagsordning som är föremål till registration är tillgänglig på www.sanitec.com.

Dessutom, har Bolagets aktieägare godkänt emissionen av 99 000 000 nya aktier i Sanitec Oyj utan vederlag till Sofia IV S.á r.l., Bolagets enda aktieägare, genom att tillämpa aktieägares företrädesrätt till teckning. För varje nuvarande aktie kommer 99 nya aktier att ges ut. Efter registreringen av aktieemissionen i finska Handelsregistret, kommer antal aktier i Bolaget uppgå till 100 000 000.

För ytterliggare information, kontakta Corporate Communications:
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426

Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin, med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, industripartners, arkitekter och designers för att utveckla attraktiva badrumskonsept med badrumsporslin, möbler, installionssystem, kranar och blandare smat badkar och duschar. Våra varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom för funktionell och attraktiv design.

Vi kombinerar det bästa av styrkan hos en stor europeisk organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla våra kunder det bästa när det gäller badrumsprodukter. 2012 uppgick vår nettoomsättning till 752,8 miljoner euro och vi är cirka 6 500 medarbetare som arbetar i vår 18 europabaserade produktionsanläggningar samt i våra försäljnings- och supportfunktioner. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland.

För ytterliggare information om Sanitec och vårt produktutbud, besök vår webbplats www.sanitec.com.

Om oss

Om Sanitec – “Home of the Bathroom” Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015. www.sanitec.com