SANITEC OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Sanitec Oyj ("Sanitec" eller "Bolaget"), marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på den europeiska marknaden, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets befintliga aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Helsingfors 13 november 2013, 07.00 CET/08.00 EET

Sanitec Oyj ("Sanitec" eller "Bolaget"), marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på den europeiska marknaden, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets befintliga aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

"Under de senaste fyra åren har vi arbetat hårt med att konsolidera och förbättra vår verksamhet samt bibehålla våra ledande positioner på våra huvudmarknader(1) i Europa. Vi är mycket stolta över vår nuvarande verksamhet, vår europeiska närvaro och position samt vårt förbättrade finansiella resultat. Vi är väl positionerade för att ytterligare utnyttja styrkan i vår plattform och strategi, och dra fördel av den ekonomiska återhämningen i Europa ”, säger Sanitecs VD Peter Nilsson.

"Vi ser mycket fram emot att bredda Sanitecs ägarbas och vi ser en notering som en viktig ny fas för Bolaget, vilken kan stärka Sanitecs publika profil ytterligare efter den framgångsrika obligationsemissionen som genomfördes tidigare i år. Vi kommer fortsätta att stödja verksamheten samtidigt som vi välkomnar nya aktieägare att vara en del av Bolagets utveckling framöver", säger Caspar Callerström, partner vid EQT Partners.

Nordea och UBS Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie är Joint Bookrunner och Handelsbanken är Co-Lead Manager.

Sanitec i korthet

 • Sanitec är den ledande tillverkaren av badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader(1)
 • Sanitec är ledande (nummer ett eller två baserat på volym) inom badrumsporslin på 12 av Bolagets 13 huvudmarknader(1), och har en stark ställning på tillväxtmarknader, inklusive Ryssland
 • Sanitecs unika varumärkesportfölj innehåller många av de mest etablerade och kända varumärkena på den europeiska marknaden för badrumsprodukter, såsom: Ifö® (Sverige och Danmark), Ido® (Finland och Sverige), Keramag® (Tyskland), Sphinx® (Nederländerna), Twyford® (Storbritannien), Allia® (Frankrike), Pozzi-Ginori® (Italien), Kolo® (Polen) och Colombo® (Ukraina)
 • Bolaget fäster stor vikt vid innovation och design och erbjuder produkter inom två områden:
  • Bathroom Ceramics, som omfattar produktgrupperna toaletter, handfat/tvättställ, pelare, cisterner, bidéer, urinoarer samt duschkar i porslin
  • Ceramics Complementary Products, som omfattar produktgrupperna badrumsmöbler, installationssystem, badkar, kranar och blandare, duschlösningar samt duschkar och liknande produkter baserade på kompositmaterial
 • Sanitec säljer i första hand badrumsprodukter till grossister, liksom direkt till fackhandel, byggvaruhus och installatörer. Bolagets kundrelationer är långvariga och stabila, vilket har resulterat i en hög grad av kundkännedom. Per den 30 september 2013 hade Sanitec cirka 6 500 medarbetare i 19 länder.(2) Verksamheten bedrivs bland annat vid 18 produktionsanläggningar, av vilka 11 utgör produktionsanläggningar för badrumsporslin
 • Under 2012 genererades 25 % av Sanitecs nettoomsättning i Nordeuropa, 29 % i Centraleuropa, 7 % i Storbritannien och Irland, 19 % i Sydeuropa, 17 % i Östeuropa, och 3 % i övriga världen
 • Sanitecs huvudägare är EQT

Noter:
(1) Huvudmarknader inkluderar Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ukraina
(2) Inklusive agenturer i Danmark och Estland

Utvald finansiell information

(miljoner euro) 2010 2011 2012 CAGR(2) Rullande 12 månader 2013(3)
Nettoomsättning(1) 777,3 770,8 752,8 -1,6 % 702,1
EBITDA -14,9 96,8 102,7 - 97,5
Justerat EBITDA 77,1 105,7 107,7 18,2 % 102,0
marginal (%) 9,9 13,7 14,3 14,5
EBIT -48,8 67,1 73,0 - 66,4
Justerat EBIT 43,2 75,9 77,9 34,3 % 73,3
marginal (%) 5,6 9,9 10,4 10,4
Kassagenerering (%)(4) 52,7 77,9 87,9 83,6
Nettoskuld/Justerat EBITDA (gånger) 1,8(5)

Noter:
(1)Nettoomsättning ej justerad för försäljningen av Leda i oktober 2012
(2)Genomsnittlig årlig tillväxttakt
(3)1 oktober 2012-30 september 2013
(4) Justerat EBITDA minus utbetalningar för investeringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar / Justerat EBITDA
(5)Per den 30 september 2013

For ytterliggare information, kontakta:

Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com

tel. +46 8 411 4090, +358 10 662 500

Om Sanitec

Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin, med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, industripartners, arkitekter och designers för att utveckla attraktiva badrumskonsept med badrumsporslin, möbler, installionssystem, kranar och blandare smat badkar och duschar. Våra varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom för funktionell och attraktiv design.

Vi kombinerar det bästa av styrkan hos en stor europeisk organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla våra kunder det bästa när det gäller badrumsprodukter. 2012 uppgick vår nettoomsättning till 752,8 miljoner euro och vi är cirka 6 500 medarbetare som arbetar i vår 18 europabaserade produktionsanläggningar samt i våra försäljnings- och supportfunktioner. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland.

För ytterliggare information om Sanitec och vårt produktutbud, besök vår webbplats www.sanitec.com.

_____________________________________________________________________________________________

Detta pressmedelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till, USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta pressmedelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Sanitec Oyj avser inte att registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller att genomföra ett erbjudande om försäljning av värdepapperna till allmänheten i USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmedelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet. Andra än kvalificerade investerare bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta pressmedelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmedelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner ("high net worth entities"), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln) (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans "Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Om oss

Om Sanitec – “Home of the Bathroom” Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015. www.sanitec.com

Media

Media