Konstverk lyfter kulturarenan Skyltens själ

Den 7:e september invigs Linköpings nygamla kulturarena Skylten, som har genomgått en varsam renovering. I samband med detta berikas byggnaden med en konstnärlig gestaltning som kommer att bli en tydlig identitetsmarkör för Linköping, särskilt med tanke på dess läge invid resecentrum.

Skylten blir ett hus för kulturutövare i alla genrer och en mötesplats för Linköpingsborna. Byggnaden är från 1880-talet och har en rik historia som rymmer allt från stall till skyltfabrik. På senare tid har det varit ett musikhus med scener och replokaler, där många Linköpingsbor har upplevt häftiga konserter. I samband med renoveringen har också ett konstverk till byggnaden tagits fram som kommer att bidra till en spännande stadsbild.

- Det var ett önskemål från Sankt Kors, som har beställt verket, att bevara och framhäva husets själ, berättar konstnären Gunilla Samberg. Jag tog då fasta på den skylt ”Maskinskyltfabriken” som kunde ses i flera årtionden över centrala delar av Linköping. Nu tar en mer samtida skylt över gestaltningen med budskapet ”Konsten gör livet större än konsten”.

Citatet har Gunilla fritt översatt från franskan för att ge det en läsbar form och omfattning. I original lyder citatet: l´art est ce qui rend la vie plus interessante que l´artoch är myntat av den franske konstnären Robert Filliou.

Den nya skylten är 16 m lång, tillverkad av aluminium och lyser röd på taknocken där den tidigare skylten var placerad. Den syns direkt när man kommer in med tåget till stationen och är synlig över de centrala delarna av staden. Innebörden är ett slags cirkelbevis, att konsten är essentiell för livet. Vi behöver konsten för att berika livet, så att vi kan ta del av konsten.

Linköping är en kultur- och lärdomsstad och är födelseort eller bostadsort för en mängd framstående konstnärer. Den delen av Linköpings historia blir representerad när konstverket fortsätter inne i byggnaden med en mängd citat.

- Citaten blir en förankring bakåt i historien och en hälsning och uppmuntran till de konstnärer, musiker och dansare som kommer att arbeta i huset samt till besökande publik. Jag tänker också att med det politiska läget i dag så är det viktigt att framhålla konstens nödvändighet i ett demokratiskt samhälle, säger Gunilla Samberg.  

Invigning av verksamheten sker den 7:e september kl. 16.00-23.30. Läs mer om invigningen påhttp://www.linkoping.se/globalassets/uppleva-och-gora/kultur/skylen/invigningsprogramkarta.pdf?4a4c36 

För mer information vänligen kontakta

Eva Ankarberg, chef Marknad och Kommunikation, Sankt Kors

Mobil: 070-377 82 43

Fakta:
Gunilla Samberg är konstnär och är bosatt och verksam i Umeå. Hon arbetar med offentlig gestaltning, objekt och performance men också med måleri och teckning. Frågeställningar om demokrati, exempelvis kvinnors rätt till sina kroppar och sina liv, är ett bärande tema i konsten.

Följande konstnärer/ författare/ musiker m.fl. deltar med citat:
Louise Hoffsten, Marie Göranzon, Tage Danielsson, Tomas Tranströmer, Outlast, Lars Winnerbäck, Bruno K Öjer, Leif Elggren, Arnold Östman, Stina Opitz, Lillevi Hultman, Sven Lyra, Jerry Prütz, Mika Gustafson, Erik Pauser, Kerstin Hansson, Pusjkins, Bertil Andersson, Pär Thorell, Lennart af Larsson, 
Peter ÖhrnellDror Feiler, Gunilla Sköld Feiler, Carl Michael von Hauswolff, och Henry Bernhard Palmaer. 

Verksamheten i Skylten drivs av Linköpings kommun i samarbete med Sensus, Studiefrämjandet, Gaphals och ALKA.
Fastighetenägs av Sankt Kors.

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar