Konstverk lyfter Skyltens själ

Snart är det dags för invigning av nyrenoverade Skylten – skyltfabriken som blev en musikarena, där bland andra Lars Winnerbäck började sin karriär. Den anrika byggnaden har genomgått en varsam renovering och ska nu bli Linköpings nya kulturarena. Inför invigningen vill vi visa upp det konstverk som kommer att fronta byggnaden i form av en takskylt. Konstverket blir en tydlig identitetsmarkör för Linköping i och med byggnadens närhet till resecentrum där många resenärer passerar och får sitt första intryck av staden.

Den 6 september lägger konstnären Gunilla Samberg sista handen vid konstverket. Den tidigare skylten med budskapet ”MASKINSKYLTFABRIKEN”, som kunde ses i flera årtionden över centrala delar av Linköping, får nu ett mer samtida uttryck och budskap som knyter an till byggnadens nuvarande verksamhet. Konstverket lever vidare inne i byggnaden i form av citat från kända kulturaktörer med Linköpingsanknytning, som prisar konsten, kulturen och alla dess utövare.

Media är välkomna att vara med när konstnären färdigställer gestaltningen.

Tid: 6 september kl. 10.30

Plats: Skylten – Södra Oscarsgatan 3A, vi möts på innergården

På plats finns:

Gunilla Samberg – konstnär

Isabel Cantzler – projektledare från LOOK – Linköping Offentlig Konst

Eva Ankarberg – representant från Sankt Kors, beställare av konstverket


Vid frågor vänligen kontakta 

Eva Ankarberg, chef Marknad och Kommunikation, Sankt Kors

Mobil: 070-377 82 43

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar