Ny entré till parkeringshuset Akilles från måndag

På måndag den 6 november öppnar den nya entrén till parkeringshuset Akilles från Västra vägen. Samtidigt stängs in- och utfarten till parkeringshuset från Storgatan permanent.  

Nu tas nästa steg i utbyggnaden av parkeringshuset Akilles, då in- och utfarten från Storgatan stängs och den nya entrén på kortsidan från Västra vägen öppnas. Det är infarterna från Västra vägen och Gröngatan som gäller framöver.

Akilles tillbyggnad pågår för fullt och beräknas vara färdigt till hösten 2018. Parkeringshuset håller öppet under hela byggnadstiden men antalet tillgängliga parkeringsplatser varierar. Dukatens app LinPark uppdateras varje dag och där kan alla, även de som inte är abonnenter, se hur många platser som finns tillgängliga.

– Det är lite stökigt på flera håll i stan just nu och parkeringssituationen är ansträngd. Vi gör därför allt vi kan för att påskynda arbetet med Akilles, säger Niklas Hallkvist, Sankt Kors projektledare för Akilles ombyggnation. 

För mer information:
Niklas Hallkvist, projektledare Sankt Kors

Tel: 070-525 17 00
 

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping.  Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar