Ny lätthanterlig insulinpenna för patienter med diabetes

Stockholm, 30 oktober 2007: SoloStar® är en ny förfylld insulinpenna som har utvecklats för det långverkande insulinet Lantus® och måltidsinsulinet Apidra®. SoloStar är framtagen genom en tät dialog med diabetessjuksköterskor och patienter för att på bästa sätt möta deras behov av en lätthanterlig penna.

Nu lanseras en ny förfylld insulinpenna, SoloStar, för det långverkande insulinet Lantus (insulin glargin), och för måltidsinsulinet Apidra (insulin glulisin). Lantus var det första långverkande insulinet på marknaden och är idag ett av det mest förskrivna insulinerna i Sverige*. Efter introduceringen av Lantus för fyra år sedan har ett intensivt forskningsarbete pågått för att ta fram en insulinpenna som fullt ut tillgodoser patienternas krav på en modern insulinbehandling.

– Lantus SoloStar och Apidra SoloStar är framtagna i samråd med diabetespatienter, diabetessköterskor och läkare. Det har resulterat i en insulinpenna som kommer att möta användarnas verkliga behov. Pennan är enkel och säker att använda, säger dr. Peter Gillberg, medicinsk rådgivare på läkemedelsföretaget sanofi-aventis.

Ett problem med äldre insulinpennor har varit att patienter upplevt det som trögt att injicera. Med SoloStar behövs det 30-60 procent mindre injektionskraft jämfört med övriga förfyllda insulinpennor som finns tillgängliga. En mindre injektionskraft är till fördel för alla personer med diabetes, men särskilt för dem med försämrad greppstryka och rörlighet i handen.

För att möta det ökade behovet av högre insulindoser kan patienter med SoloStar injicera upp till 80 enheter per gång, vilket är den högsta dos som kan ges med någon av alla de förfyllda pennorna. Dosinställningen sker i steg om en enhet. Med SoloStar kan patienterna även lättare skilja på sina insuliner eftersom pennan har olika färger för olika insulin, en grå penna för Lantus och en blå för Apidra. Genom en ringmarkering på injektionsknappen på Apidra SoloStar går det även att känna skillnad på de båda insulinpennorna.

Se den bifogade pdf-filen för en bild av SoloStar.

För mer information:
Dr. Peter Gillberg, medicinsk rådgivare, sanofi-aventis, tel. 08-634 53 65, mobil 070-201 72 56


Om sanofi-aventis:
Sanofi-aventis, ett ledande globalt farmaceutiskt företag, upptäcker, utvecklar och distribuerar terapeutiska lösningar för att förbättra alla patienters liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se

Om diabetes:
I Sverige är nästan 400 000 människor drabbade av diabetes, vilken är en av de stora folksjukdomarna. Många patienter är idag ännu odiagnostiserade. Prevalensen av diabetes ökar och enligt WHO kommer antalet drabbade fördubblats till år 2025. Ungefär 35 000 personer har typ 1-diabetes vilket innebär att kroppens insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Typ 2 diabetes är betydligt vanligare och förekommer hos tre-fyra procent av befolkningen, framförallt bland äldre och överviktiga. Vid denna typ av diabetes är kroppens förmåga att producera insulin kraftigt reducerad.

Om Lantus:
Lantus (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin med jämn blodsockersänkande verkan i upp till 24 timmar. Det innebär att Lantus kan tas en gång per dygn. Den jämna blodsockersänkningen gör att patienterna enklare kan nå uppsatt HbA1c-mål med färre hypoglykemier jämfört med NPH-insulin. Lantus, som lanserades i Sverige år 2003, är idag världens och Sveriges mest sålda insulin.

Om Apidra:
Måltidsinsulinet Apidra har en snabbt insättande effekt även hos överviktiga. Övervikt förekommer hos 70 – 80 % bland människor med typ 2-diabetes och kan ställa till problem. Det kan vara svårt att ställa in rätt insulinmängd för patienter med fetma och det tar längre tid innan insulinet verkar hos en överviktig person. Apidra visar ett signifikant snabbare tillslag hos friska överviktiga med BMI >30 jämfört med insulin lispro och regular-insulin**. Tack vare sin snabba effekt ställer det inte lika höga krav på måltidsplanering som äldre regularinsulin och kan vara ett bättre alternativ för överviktiga människor med diabetes.


* IMS data on file
** Frick AD et al.Diabetes 2004, 53 (suppl 2): A 124 Posten ADA 2004 Orlando

Om oss

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och kärnverksamheten är inom genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros. www.genzyme.se

Prenumerera

Dokument & länkar