Sanofi-aventis och bioteknikföretaget Exelixis inleder exklusivt globalt samarbete för att ta fram nya riktade cancerbehandlingar

– Globalt licensavtal för XL147 & XL765 och exklusivt samarbete för att upptäcka PI3K-hämmare –

Sanofi-aventis och Exelixis, Inc. meddelade nyligen att företagen har tecknat ett globalt licensavtal för XL147 och XL765 och inlett ett exklusivt samarbete för att utveckla hämmare av fosfoinositid-3-kinas (PI3K) för behandling av solida tumörer. Aktivering av PI3K-signalvägen är vanligt i humana tumörer, vilket främjar såväl cellproliferationen och cellöverlevnaden som resistensen mot kemoterapi och strålbehandling. - Det känns väldigt spännande att vår produktportfölj nu även kommer att omfatta sådana här riktade behandlingar med hög behandlingspotential, säger Marc Cluzel, vice vd för FoU på sanofi-aventis. Vi ser fram emot att samarbeta med Exelixis för att utveckla innovativa läkemedel som kan bli betydelsefulla för cancerpatienter. Samarbetet ligger i linje med vår strategi att skapa värde genom strategiska partnerskap som leder till nya behandlingsalternativ. Enlig licensavtalet kommer sanofi-aventis att ha en exklusiv global licens för XL147, en oral PI3K-hämmare, och XL765, en oral hämmare av både PI3K och mTOR (mammalian target of rapamycin). Båda undersöks för närvarande i kliniska fas I-studier. Sanofi-aventis kommer att ha hela ansvaret för den kliniska verksamheten, hanteringen av myndighetsfrågor, samt tillverkningen och den kommersiella verksamheten. Exelixis kommer att delta i pågående och eventuella framtida kliniska studier. Enligt det exklusiva samarbetsavtalet ska sanofi-aventis och Exelixis förena sina forskningsinsatser för att ta fram flera prekliniska program för isoform-selektiva hämmare av PI3K. Sanofi-aventis kommer att ha hela ansvaret för den kliniska verksamheten, hanteringen av myndighetsfrågor, samt tillverkningen och den kommersiella verksamheten kring de produkter som tas fram genom samarbetet. Exelixis kommer eventuellt att ansvara för genomförandet av vissa kliniska studier. Enligt avtalsvillkoren ska sanofi-aventis göra en kontant förskottsbetalning till Exelixis samt betala vid viktiga milstolpar i utvecklingsarbete och tillståndsgivning – totalt kan det handla om över 1 miljard USD för befintliga och framtida program enligt båda avtalen. Dessutom kommer Exelixis att ha rätt till royalties och utbetalningar vid kommersiella milstolpar för försäljning när produkterna börjar säljas. Licensavtalet måste godkännas enligt antitrustreglerna i Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Taggar:

Om oss

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och kärnverksamheten är inom genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros. www.genzyme.se

Prenumerera

Dokument & länkar