Sanofi Pasteur redo att stödja sjukvårdens ansträngningar efter att WHO utfärdat pandemivarning fas 6 för den nya influensan

Sanofi Pasteur, sanofi-aventis-koncernens vaccindivision, tillkännager att de står redo att stödja sjukvårdens ansträngningar för att svara på utvecklingen av det nya influensaviruset A(H1N1). Detta som en följd av att Världshälsoorganisationen (WHO) beslutat att uppgradera pandemivarningsnivån från fas 5 till fas 6, vilket är den högsta nivån inom WHO:s globala beredskapsplan för influensa.

- Genom att åta sig att utveckla och tillhandahålla ett vaccin mot den nya influensastammen A(H1N1), stödjer Sanofi Pasteur den kamp mot influensapandemin som leds av WHO, de amerikanska myndigheterna Department of Health and Human Services (HHS) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de europeiska institutionerna, det franska hälsoministeriet samt andra nationella och internationella hälsovårdsmyndigheter världen över, säger Wayne Pisano, vd och koncernchef vid Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur fortsätter den fortlöpande kommunikationen med dessa hälsovårdsmyndigheter för att hjälpa till att utveckla ett skräddarsytt svar på lokala, allmänna hälsovårdsbehov. Sanofi Pasteur är världens största leverantör av influensavaccin och aktiverar för närvarande sina interna förberedelseplaner för en pandemi, för att säkerställa fortsatt förmåga att uppfylla hälsovårdsuppdraget att tillverka störst antal vaccindoser inom kortast tidsram, så att man kan möta hotet av en pandemisk influensa samtidigt som man upprätthåller tillverkningen av andra livräddande vacciner. Företaget har mottagit det nya A(H1N1) seed-viruset från WHO International Reference Centers, och påbörjat förberedelse av ett arbetsutsått material, s.k. working seed, som ska användas till vaccinproduktionen. Sanofi Pasteur uppskattar för närvarande att de kommer att ha det första bulkkoncentratet inom fyra till sex månader. Detta vaccin skulle hjälpa till att förebygga spridning av den nya influensastammen A (H1N1). Vaccinets tillgänglighet kommer att vara föremål för regulatoriskt godkännande. Sanofi Pasteur fick en order från amerikanska Department of Health and Human Services (HHS) den 25 maj 2009, angående leverans av ett vaccin mot den nya influensan A(H1N1). Sanofi Pasteurs respons på utbrottet av den nya influensastammen A(H1N1) är att upprätthålla flexibilitet i produktionen av influensavaccin. Företaget kommer att fortsätta tillverka sitt vaccin mot säsongsinfluensa (ordinär influensa) för norra halvklotets influensasäsong 2009/2010 enligt rekommendationerna från WHO. Produktionen av säsongsbetonat influensavaccin är fortfarande prioriterad eftersom säsongsinfluensa är en mycket allvarlig sjukdom som orsakar 250 000 till 500 000 dödsfall per år. För att ge information om Sanofi Pasteurs gensvar på utbrottet av den nya influensan A(H1N1) kommer företaget kontinuerligt att uppdatera sin pandemiska informationssite på Internet www.pandemic.influenza.com Fas 6 kännetecknas av spridning av pandemiskt influensavirus mellan människor samt utbrott i minst två av WHO:s regioner i världen. Den här fasen indikerar att en global pandemi är på väg att bryta ut, enligt WHO. Fas 6 indikerar dock inte hur allvarlig influensapandemin är. *** Sanofi Pasteurs produktion av influensavaccin Sanofi Pasteur driver produktionsanläggningar för vaccintillverkning i Swiftwater, Pennsylvania, USA samt i Val de Reuil, Frankrike. Alla Sanofi Pasteurs anläggningar för influensavaccin har utformats och byggts för att man ska kunna växla från produktion av vaccin mot säsongsinfluensa till vaccin mot pandemisk influensa. I Swiftwater har Sanofi Pasteur två licensierade anläggningar för produktion av influensavaccin. Sanofi Pasteurs nya vaccintillverkningsanläggning i Swiftwater blev licenserad av FDA den 6 maj 2009. När den nya anläggningen går med full effekt kommer den att ha kapacitet för ungefär 100 miljoner doser vaccin mot säsongsinfluensa per år. En befintlig anläggning i Swiftwater kan producera 50 miljoner doser per år, och tillverkar just nu vaccin för säsongen 2009/2010. När båda anläggningarna drivs fullt ut kommer företaget totalt att ha en kapacitet som motsvarar ungefär 150 miljoner doser trivalent säsongsbetonat influensavaccin per år i USA. Produktion av vaccin mot A(H1N1) kan ske i båda Swiftwater-anläggningarna. I Val De Reuil producerar Sanofi Pasteur för närvarande trivalent vaccin mot säsongsinfluensa för säsongen 2009/2010, med en kapacitet på 120 miljoner doser per år. Sanofi Pasteurs produktionsanläggning i Val De Reuil kan också tillverka det nya vaccinet mot A(H1N1). Sanofi Pasteur producerar ungefär 40 procent av de influensavaccin som distribueras över hela världen, och i USA producerade man mer än 45 procent av de influensavaccin som distribuerades för influensasäsongen 2008/2009. Företaget har också utvecklat det första och enda USA-licenserade vaccinet mot fågelinfluensa avsett för människa. Mer information om Sanofi Pasteurs beredskap mot pandemier finns på www.pandemic.influenza.com

Taggar:

Om oss

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och kärnverksamheten är inom genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros. www.genzyme.se

Prenumerera

Dokument & länkar