Ska chansen att överleva cancer bero på ett lotteri?

Varje år får drygt 50 000 svenskar beskedet att de har cancer. Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Hur kommer det sig då att alla inte har rätt till samma vård? Är det rimligt att din chans att överleva beror på var du bor?

Det är några frågor som vi på sanofi-aventis hoppas få svar på i höst då den nationella cancertrategin väntas blir klar. Strategin behöver vara tydlig och följas upp väl. Det viktigaste måste vara att patienterna är de som i slutändan vinner på en förbättrad cancervård, oavsett kön, ålder och bostadsort. Som ett forskande läkemedelsföretag utgör sanofi-aventis en del av svensk hälso- och sjukvård och stödjer cancerpatienternas rätt till korrekt vård. - Det behövs mer nationell styrning av cancervården för att göra den bättre. De regionala skillnaderna i omhändertagandet är inte acceptabla ur ett medborgarperspektiv, säger Margareta Olsson Birgersson, Medicinsk Chef på sanofi-aventis. Till vårt seminiarium i Almedalen har vi bland annat bjudit in Kenneth Johansson (c), Socialutskottets ordförande, Hans Tilly, ordförande Byggnads, Carsten Rose, överläkare Lunds Universitetssjukhus samt Maria Prigorowsky, Cancerfonden för att diskutera orättvisorna i cancervården och varför de tror det är så stora skillnader. Välkomna till vårt seminarium ”Ska chansen att överleva cancer bero på ett lotteri?”, Almedalens Hotell, Torsdag 2 juli kl 13-14. Våra andra seminarier på Almedalens Hotell: - Tisdag 30 juni kl 13-14: Lite hjärtklappning på äldre dar är väl inte så farligt? - Onsdag 1 juli kl 13-14: Klarar samhället folkhälsan och att förebygga och vårda diabetes?

Taggar:

Om oss

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och kärnverksamheten är inom genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros. www.genzyme.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar