Uppmaning om gemensam insats för att bekämpa influensapandemin

– Christopher A. Viehbacher talade om sanofi-aventis engagemang för policyn ”Tillgång till hälsa” under Pacific Health Summit i Seattle – Sanofi-aventis donerar 100 miljoner doser influensavaccin till WHO för att bekämpa pandemin

Paris, den 17 juni 2009 – Under dagens öppningssession på Pacific Health Summit i Seattle förklarade sanofi-aventis koncernchef Christopher A. Viehbacher: ”Jag stöder uppmaningen från WHO:s generaldirektör om att göra en gemensam insats för att bekämpa influensapandemin. Detta är vårt kollektiva ansvar och det gäller branschen som helhet såväl som enskilda företag, nationella hälsomyndigheter, ideella organisationer och stiftelser. Vi måste förena våra styrkor, vårt engagemang och vår motivation så att vi kan hitta lösningar för patienter i hela världen till en överkomlig kostnad.” - Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Vi måste agera ansvarsfullt och vi måste alla göra vår del. Därför tänker vi donera 100 miljoner doser influensavaccin till Världshälsoorganisationen (WHO), för att hjälpa utvecklingsländerna att möta influensapandemin, tillägger Christopher A. Viehbacher. Donationen är skräddarsydd att möta årets influensapandemi, som orsakas av den nya influensastammen A(H1N1), och är en del av företagets åtagande 2008, då det stod klart att A(H5N1) hotade att bli en pandemi. - De nya influensavirusen A(H1N1) och A(H5N1) finns just nu i många länder och detta inkluderar några av de fattigaste regionerna i världen. Syftet med denna flexibla donation är att hjälpa WHO att möta behoven hos de mest sårbara länderna, säger Christopher A. Viehbacher. När produktionen av vaccinet mot A(H1N1) inleds kommer Sanofi Pasteur, sanofi-aventis-koncernens vaccindivision, att reservera 10 procent av produktionen för WHO. Detta görs som en donation, för att hjälpa till att bekämpa influensapandemin i utvecklingsländerna. Om Sanofi Pasteurs produktionsanläggningar blir helt sysselsatta med produktionen av pandemivaccinet, kommer företaget även att se till att vaccinet är tillgängligt för u-länderna till differentierade priser. - Hjärtat i sanofi-aventis strategi är att bli en global ledare inom hälso- och sjukvård och inte bara vara ett läkemedelsföretag som är inriktat på USA och Europa, säger Christopher A. Viehbacher. Framtiden för vår bransch är kopplad till de lösningar för hälso- och sjukvård som kommer att hittas för tillväxtländerna. Förutom att stödja regeringarnas insatser samarbetar vi med internationella organisationer som WHO, Bill and Melinda Gates Foundation och andra globala aktörer inom hälso- och sjukvård. Genom att förena våra respektive styrkor, och även vårt engagemang och vår motivation, kan vi rädda miljontals liv. *** Om sanofi-aventis policy Tillgång till hälsa- Access to Health I syfte att ge människor i utvecklings- och tillväxtländer hållbar tillgång till läkemedel och vacciner har sanofi-aventis utvecklat en innovativ strategi med program som har anknytning till företagets specialområden. I dag har majoriteten av världens länder fortfarande inte tillgång till mediciner och vacciner. I enlighet med sanofi-aventis företagsmål om att förbättra patienters liv när helst det är möjligt samarbetar företaget med andra sjukvårdsaktörer för att ge bättre tillgång till mediciner i utvecklings- och tillväxtländer. Sanofi-aventis har ett speciellt team som ser till att det finns resurser och kunskap för att ge hållbar tillgång till medicin. Vi tillämpar en ny strategi som både tar hänsyn till humanitära aspekter och ekonomisk genomförbarhet. Strategin har fyra mål:  Se till att mediciner är tillgängliga till en överkomlig kostnad genom att tillämpa differentierade priser;  Finna lösningar för framtida medicinska behov genom vår forskning och utveckling;  Dela med oss av våra kunskaper om läkemedelsbranschen till länder på det södra halvklotet;  Utveckla tjänster som både är anpassade till lokala situationer och, utöver mediciner, bidrar till hanteringen av sjukdomen globalt. sanofi-aventis program för att ge tillgång till mediciner fokuserar på fem områden där vi har särskilt stor erfarenhet: malaria, tuberkulos, försummade tropiska sjukdomar (afrikansk trypanosomiasis eller ”sömnsjuka” och Leishmaniasis), kroniska sjukdomar (epilepsi och psykisk sjukdom), samt tillgång till vacciner. Om produktion av influensavacciner Sanofi Pasteur har produktionsanläggningar för influensavacciner i Swiftwater (Pennsylvania, USA) och Val de Reuil (Frankrike). Alla Sanofi Pasteur produktionsanläggningar för influensavacciner har konstruerats och byggts för att kunna gå över från produktion av vaccin mot säsongsinfluensa till vaccin mot pandemisk influensa. I Swiftwater har Sanofi Pasteur två godkända produktionsanläggningar för influensavaccin. Den 6 maj 2009 godkände amerikanska FDA (Food and Drug Administration) Sanofi Pasteurs nya produktionsanläggning för influensavacciner i Swiftwater. När anläggningen arbetar med full kapacitet kommer den att kunna producera cirka 100 miljoner vaccindoser för säsongsinfluensa per dag. En befintlig anläggning i Swiftwater har kapacitet att producera 50 miljoner doser per år och producerar för närvarande vaccin för säsongen 2009/2010. När båda anläggningarna arbetar med full kapacitet kommer företaget totalt sett att kunna producera motsvarande 150 miljoner doser av trivalent vaccin mot säsongsinfluensa per år i USA. Vaccin mot A(H1N1) kan produceras i båda Swiftwater-anläggningarna. I Val de Reuil producerar Sanofi Pasteur för närvarande trivalent influensavaccin för säsongen 2009/2010. Det finns kapacitet att producera 120 miljoner doser per år. Sanofi Pasteurs produktionsanläggning i Val de Reuil kan även producera det nya vaccinet mot A(H1N1). Sanofi Pasteur producerar ungefär 40 procent av influensavaccinet som distribueras världen över. I USA producerade Sanofi Pasteur mer än 45 procent av influensavaccinet för säsongen 2008/2009. Företaget har även utvecklat det enda vaccin som har godkänts i USA mot fågelinfluensan. Sanofi Pasteurs reaktion på den nya influensastammen A(H1N1) är att hela tiden ha flexibilitet i produktionen av influensavaccin. Företaget kommer att fortsätta att producera sitt vaccin mot säsongsinfluensan på norra halvklotet 2009/2010 enligt WHO:s rekommendationer. Produktionen av vaccin mot säsongsinfluensa på både norra och södra halvklotet prioriteras fortfarande eftersom säsongsinfluensa är en mycket allvarlig sjukdom som orsakar 250 000 till 500 000 dödsfall per år. Mer information om Sanofi Pasteurs beredskap mot pandemin finns på: www.pandemic.influenza.com.

Taggar:

Om oss

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och kärnverksamheten är inom genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros. www.genzyme.se

Prenumerera

Dokument & länkar