Dela

Om oss

Sanoma Utbildning startade år 1993. Genom samarbetet mellan förlaget, författare, lärare och elever har Sanoma Utbildning blivit ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Förlaget arbetar med alla delar av utbildningsstegen, från förskola till högskola.

Kontakt

 • Sanoma Utbildning
  Box 30091, 104 25 Stockholm
  08 - 587 642 00
  08 - 587 642 03
  http://www.sanomautbildning.se
 • Kristoffer Edshage

  Förläggare


  Box 30091 (Alströmergatan 12)
  08-587 642 42
  08 - 587 642 03
  http://www.sanomautbildning.se
 • Citat

  Projektledarskapet är komplext. Det liknar en chefsroll, men har inte samma tydliga mandat som en chefsroll. Denna bok vill lära dig hur du samarbetar med andra människor i projekt, vare sig det är projektdeltagare, intressenter, styrgrupper eller linjechefer
  Leif E. Andersson, författare
  ”I samband med att grundkursen i familjerätt vid Stockholms universitet reformerades uppkom behovet av en ny kurslitteratur som bättre motsvarade kursens inriktning och omfång. Denna bok är ett försök att tillgodose detta behov.
  Gunilla Olsson, Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt
  Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären ordning och reda, vilket är ett misstag. Intern styrning och kontroll utgör ett fundament i företagens riskhantering
  Olof Arwinge, författare
  I arbetet som advokat har jag stött på alla möjliga frågor som kan uppstå i en förening, och jag har hållit många föreläsningar för kunskapstörstande styrelser. Det är min förhoppning att denna bok kan ge lättillgänglig hjälp i styrelsens arbete
  Martina Slorach, författare
  Det agila arbetssättet handlar om att förändra en kultur. Det handlar inte om de nya verktygen som lyfts fram i den agila världen, det handlar hur man använder verktygen
  Tomas Gustavsson, författare
  Många av övningarna i den här boken handlar om att prova på eller träna sig i att använda de verktyg, regler eller andra praktikaliteter som lyfts fram i agila metoder
  Tomas Gustavsson, författare
  Behovet av friska medarbetare och en effektiv hälso- sjukvård med hög kvalitet har blivit allt större. En utveckling som ställer nya krav på hälsosektorns organisation, tjänster, lagstiftning och ledarskap
  Lars Nordgren, författare, docent i tjänstevetenskap och tidigare sjukhusdirektör
  Vad som händer när hälsa och service kombineras, och varför det är viktigt att kombinera dessa, är temat för denna antologi
  Henrik Loodin, författare och doktor i sociologi
  Hållbara investeringar handlar fortfarande om att tjäna pengar och göra vinster, men inte på bekostnad av utan med utgångspunkt i det omgivande samhällets behov, efterfrågan och intressen
  Emma Sjöström, författare
  Min bok skiljer sig från andra ledarskapsböcker genom att bygga på mina egna praktiska erfarenheter, inklusive misstag, under nära femtio år. Bland annat under trettio år som vd och ordförande i några av världens största företag i en rad branscher
  Percy Barnevik
  Behovet av en engelsk bok dök upp i en utbildning med deltagare från flera länder. Skälet till att faktiskt översätta boken var att det bland den engelskspråkiga chefslitteraturen inte fanns en bok med de ”mjukare” aspekterna av ledarskap lika tydligt beskrivna
  Eva Norrman Brandt, författare
  ”Det finns många fallgropar gällande diskriminering i arbetslivet. Som yrkesverksamma advokater kommer vi ofta i kontakt med personer som upplevt sig diskriminerade eller arbetsgivare som blivit anklagade för diskriminering”
  Stefan Flemström, författare
  ”Vi ville därför skriva en lättfattlig handbok som förhoppningsvis ger vägledning och kunskap i vad som gäller inom detta komplexa rättsområde”
  Martina Slorach, författare.
  Nästan alla människor kommer i kontakt med finansiell information i sina jobb, men många känner en osäkerhet i att använda den ekonomiska terminologin. Den här boken visar på ett pedagogiskt och praktiskt sätt vad den ekonomiska informationen betyder.
  Kjell Sandin, författare
  - Företagsbesiktning är viktigt både i den stora och i den lilla affären, berättar författaren Robert Sevenius. Klassiska fall av katastrofala misslyckanden är bland annat ABB:s köp av Combustion Engineering och eBays köp av Skype. Men även i mindre affärer är besiktning avgörande. Det finns otaliga exempel på där man gått fel, bland annat några privatpersoners köp av ett sängföretag med inkurant varulager eller ett riskkapitalbolags investering i ett säkerhetsföretag som startats av kriminella.
  Robert Sevenius
  - Due diligence är lite av näringslivets finn fem fel, förklarar Robert Sevenius. Vi försöker hitta det som inte stämmer överens med den bild som blivit presenterad. Det är ett detektivarbete där vare sig ramar, pusselbitar eller ens motiv kan tas för givna.
  Robert Sevenius
  ”Framgång beror till 90 procent på genomförandet – ”execution” – och till 10 procent på strategin. Benchmarking där man jämför sig med de bästa samt spridning av ”best practices” är de starkaste förändringskrafter som finns. Gör ungefär rätt, men gör det snabbt och kraftfullt.
  Percy Barnevik
  ”Den här boken ger dig den kunskap du behöver för att utveckla ditt ledar­skap i händelse av en kris. Den stöttar dig i att förebygga kriser, hantera upp­komna kriser och lära av gångna kriser. I utbildningssyfte är den ett måste!”
  Jeanette Fors-Andrée, kriskommunika­tionskonsult och forskare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp