Bolagsstämma 2000-03-30

Från AB Sardus bolagsstämma den 30 mars 2000. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 1999 om kr 4:- per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen kommer att vara den 4 april och utdelningen beräknas utsändas från VPC den 7 april. Styrelse och revisorer Till styrelse omvaldes Raoul Hasselgren, Ragnar Bringert, Rolf Lydahl, Göran Havander, Lisbeth Sachs och Jörgen Sköld. Till ny ledamot valdes Ulf Brasen. Revisionsbyrån KPMG valdes 1999 på fyra år. Nomineringskommitté till 2001 bolagsstämma Stämman beslutade att utse en nomineringskommitté bestående av Raoul Hasselgren, Ulf Bergenudd (LRF) och Per Johan Björnstedt (Skandia). Stockholm den 30 mars 2000 AB SARDUS (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, telefon 032-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000331BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000331BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar