Sardus breddar verksamheten - Sardus köper Falbygdens Ost

Sardus breddar verksamheten - Sardus köper Falbygdens Ost Den börsnoterade livsmedelskoncernen Sardus har idag tecknat preliminärt avtal om förvärv av Falbygdens Ost, som är ett av de ledande företagen inom ostförädling i Sverige. Förvärvet innebär, att Sardus breddar sin verksamhet från att i huvudsak omfatta tillverkning av köttbaserade pålägg till att även innefatta ost. Falbygdens Ost omsätter ca 300 miljoner kronor per år och har ca 100 anställda. Efter förvärvet räknar Sardus med en årsomsättning för år 2002 på ca 1,6 miljard kronor, vilket är en ökning med ca 35 procent jämfört med år 2000. - Att utveckla vårt påläggskoncept genom förvärv inom närliggande branschavsnitt är en del av vår tillväxtstrategi, säger Sardus verkställande direktör Ragnar Bringert. Falbygdens Ost breddar vår verksamhet och skapar en ny plattform för fortsatt expansion. Sardus förvärvar bolaget av bröderna Thomas och Robert Bengtsson, VD respektive vice VD. Deras morfars morfar, Johan August Johansson startade företaget 1878. Thomas Bengtsson kommer att kvarstå som VD. Parterna har överenskommit att ej offentliggöra köpeskillingen. - Genom att vi kommer in i Sardus-familjen stärks Falbygdens konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Vi får ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla vårt koncepttänkande och stärka våra varumärken, konstaterar VD Thomas Bengtsson. Plattform för ytterligare tillväxt Sardus växer på en mogen och stabil livsmedelsmarknad huvudsakligen genom förvärv av lönsamma familjeföretag med välskötta varumärken. Falbygdens Ost medverkar till att Sardus breddar verksamheten inom huvudfåran smörgåspålägg och har ett utomordentligt strukturkapital i form av hög kompetens och entreprenörsanda. - Vi söker ständigt intressanta tillväxtmöjligheter för att kunna tillämpa Sardus framgångsrika förvärvsmodell inom "påläggsnära" produktsegment, säger Ragnar Bringert. Falbygdens Ost kan bli en plattform för fortsatta förvärv inom samma branschsegment, när rätt tillfälle dyker upp. Genom att Sardus konsoliderar Falbygdens Ost under hela fjärde kvartalet kommer förvärvet att ha en positiv inverkan på Sardus resultat redan under 2001. Förvärvet kommer dessutom att medverka till att Sardus beroende av köttråvarupriserna minskar. Ostråvaran mjölk visar en mycket stabil prisbild. Därtill räknar Sardus med sedvanliga synergieffekter i marknadsföring, administration och finansiering, säger Ragnar Bringert. Efter förvärvet består Sardus av Pastejköket som är marknadsledare på leverpastej, Charkdelikatesser som tillverkar och marknadsför charkprodukter och är marknadsledare på blodpudding, sylta och isterband, Dagens Rätt Storkök som tillhör de ledande leverantörerna av djupfrysta livsmedel till storhushållsmarknaden, 3-stjernet A/S som är Danmarks ledande tillverkare av salami samt Falbygdens Ost. Den nya koncernen har drygt 700 anställda och omsätter ca 1,6 miljard kronor. Helsingborg den 2 oktober 2001 AB SARDUS (publ) Ragnar Bringert Verkställande Direktör Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, telefon 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. Tillägg till press release från Sardus angående förvärv av Falbygdens Ost Bild finns att hämta på Waymakers hemsida, http://www.waymaker.se i anslutning till pressmeddelandet. FAKTA OM FALBYGDENS OST · Falbygdens Ost säljer ca 6 000 ton ost per år, vilket motsvarar ca 4% av all ost i Sverige. · Företaget, som omsätter ca 300 miljoner kronor och har ca 100 anställda, grundades 1878 och har fram till Sardus övertagande drivits som ett familjeföretag av ättlingar till grundaren Johan August Johansson. · Företaget har expanderat kraftigt under de senaste åren. Sedan 1997 har omsättningen fördubblats. Under 2001 skapades ytterligare förutsättning för expansion genom förvärv av Axfoods ostmognadslager i Skövde och Arlas anläggning i Stenstorp. I ostlagren finns det ständigt ca 2 000 000 kg ost. Lagringen utvecklar smaken som efterhand blir starkare och mer karaktäristisk. · Falbygdens Osts specialitet är långtidslagrad kvalitetsost. Inom det segmentet är företaget marknadsledande. Exempel på Falbygdens varumärken är Morfars Brännvinsost, St:Olofs Herrgård, Birger Jarl samt "1878". Sammantaget har Falbygdens Ost genom egen förädling och import ett komplett sortiment av svenska och utländska ostar. · Falbygdens Ost säljs i butiker över hela landet via samtliga dagligvarugrossister. Distributionen sker delvis med egna bilar. · Falbygdens Ost har sin produktionsanläggning och huvudkontor i Falköping. Där ligger också Osterian, en turistanläggning med ostbutik och restaurang, som tar emot ca 150 000 besökare per år. [Removed Graphics] Bildtext: -Genom förvärvet av Falbygdens Ost får vi en plattform för fortsatt expansion inom smörgåspålägg, säger Sardus VD Ragnar Bringert, till vänster på bilden. Thomas Bengtsson (i mitten) som är VD i Falbygdens Ost och vice VD Robert Bengtsson (till höger) konstaterar att företaget får förstärkta utvecklingsmöjligheter, som en del i den börsnoterade Sarduskoncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00060/bit0001.jpg Bild http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00060/bit0003.pdf

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi