Sardus Delårsrapport januari-juni 2004

Omsättningsökning med fyra procent Resultatprognosen för helåret oförändrad

Omsättningen för första halvåret uppgick till 852 Mkr (818), en ökning med 4%. Den högre omsättningen förklaras främst av att Gourmet Service, som förvärvades i oktober 2003, bidrar med 44 Mkr till omsättningsökningen. Sardus resultat före skatt för första halvåret uppgick till 34 Mkr (36). Prognosen för helåret 2004 är oförändrad, vilket innebär att resultatet förväntas bli i nivå med 2003 (110 Mkr).

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar