Sardus första halvåret: Fortsatt ökning av omsättning och vinst

Sardus första halvåret: Fortsatt ökning av omsättning och vinst Sardus-koncernen, en av Nordens ledande tillverkare av påläggsprodukter, fortsatte sin positiva utveckling under andra kvartalet 2002. Omsättningen under första halvåret ökade med 33 procent till 793 Mkr och resultatet före skatt ökade från 23 Mkr samma period föregående år till 36 Mkr. Före goodwillavskrivningar ökade resultatet med 46% från 48 till 70 Mkr. Bedömningen är, att resultatet för 2002 kommer att överträffa 2001 års resultat. "Under andra kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen från första kvartalet. Marginalerna förbättrades tack vare en gynnsammare produktmix och Sardus tar marknadsandelar på flertalet marknadssegment", kommenterar VD Ragnar Bringert. " "Särskilt glädjande är, att vår produktutveckling och satsningar på lättare sortiment har tagits emot så väl av konsumenterna både här hemma och i Danmark". Andra kvartalets omsättning ökade från 313 Mkr till 393 Mkr och resultatet före skatt från 16 Mkr till 18 Mkr. Före goodwillavskrivningar ökade resultatet från 28 Mkr till 36 Mkr. Sardus är noterat på Stockholmsbörsens A-lista och består av Pastejköket, marknadsledare på leverpastej, Charkdelikatesser, som tillverkar och marknadsför charkprodukter och är marknadsledare på blodpudding, sylta och isterband, Sardus Foodpartner, en ledande leverantör av djupfrysta livsmedel till storhushållsmarknaden, 3- STJERNET, Danmarks ledande tillverkare av salami samt Falbygdens Ost, som är ledande inom långtidslagrad kvalitetsost. Koncernen har drygt 700 anställda och räknar med en omsättning under 2002 på ca 1,6 miljard kronor. Helsingborg den 17 juli 2002 AB SARDUS (publ.) Ragnar Bringert För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, mobiltelefon 070-593 62 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar